Vytvoriť faktúru

FERART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FERART
IČO 31372333
DIČ 2020337011
IČ DPH SK2020337011
Dátum vzniku 24 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FERART
Nová Rožňavská 3
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 051 575 €
Zisk 39 948 €
Aktíva 769 013 €
Vlastný kapitál 268 112 €
Kontaktné informácie
Email info@ferart.sk
Webová stránka http://www.ferart.sk
Phone(s) +421245691075, +421245691578
Fax(es) 0233331712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 745,600
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 242,143
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 242,143
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 226,408
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,735
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 498,414
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 347,740
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 347,740
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 148,610
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 148,534
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,534
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 132
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 132
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,932
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,044
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 888
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,043
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,125
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,918
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 745,600
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 308,061
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,204
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,087
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,087
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 257,183
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 257,183
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,948
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 437,441
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 970
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 970
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 214,713
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 91,685
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,685
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,123
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,298
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,295
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,703
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,609
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 221,758
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 98
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 98
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,048,208
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,051,575
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,048,198
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,967
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 977,263
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 644,836
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,689
D. Služby (účtová skupina 51) 182,161
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 84,509
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 60,035
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,786
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,688
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,350
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,650
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,650
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,068
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,312
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 200,522
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,898
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,874
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,874
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,024
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,898
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 51,414
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,466
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,466
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,948
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372333 DIČ: 2020337011 IČ DPH: SK2020337011
 • Sídlo: FERART, Nová Rožňavská 3, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Goran Jovičinac Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42 17.07.2010
  Goran Mičovič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42 23.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Goran Jovičinac 2 988 € (45%) Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
  Goran Mičovič 996 € (15%) Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
  Daniela Jovičinac Rapaič 2 656 € (40%) Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.07.2010Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 3 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Daniela Jovičinac Rapaič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Jovičinac Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Mičovič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Jovičinac Rapaič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Jovičinac Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42
   Goran Mičovič Vodárenská 1 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.10.2003
   16.07.2010Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2003
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   18.02.2004Noví spoločníci:
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Goran Mičovič Škultétyho 52/10 Bratislava Vznik funkcie: 23.10.2003
   17.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   28.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.09.2000Noví spoločníci:
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Goran Jovičinac Škultétyho 52/10 Bratislava
   Daniela Rapaičová Škultétyho 52/10 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   25.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   26.06.1995Noví spoločníci:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Goran Jovičinac dlhodobý pobyt na území SR : Beniakova 5 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Športová 16 Senec Skončenie funkcie: 23.10.2003
   Daniela Rapaičová dlhodobý pobyt na území SR : Teslova 71 Bratislava
   25.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Goran Javičinac Sibírska 58 Bratislava
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava
   24.05.1994Nové obchodné meno:
   FERART s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Goran Javičinac Sibírska 58 Bratislava
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava
   Radoslav Jovičinac Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Robert Minarik Ilica 29 Zagreb Chorvátsko
   Predrag Rapaič Amruševa 7 Zagreb Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Rapaičová Sibírska 58 Bratislava