Vytvoriť faktúru

GEOSAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEOSAN
IČO 31372368
DIČ 2020329718
Dátum vzniku 06 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOSAN
Slovnaftská 104
82003
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 261 €
Zisk -7 186 €
Aktíva 1 543 838 €
Vlastný kapitál 1 537 723 €
Kontaktné informácie
Email geosan@geosan.sk
Webová stránka http://www.geosan.sk
Phone(s) +421245244822
Mobile phone(s) +421903467938
Fax(es) 0245244822
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,880,857
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,445
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,445
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,445
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,860,412
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,055,465
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,000,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 55,465
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 804,947
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,985
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 801,962
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,880,857
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,880,377
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,660
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 335
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 335
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 484,620
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 484,620
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,395,948
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,395,948
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,186
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,261
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,241
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,356
D. Služby (účtová skupina 51) 571
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,722
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,003
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,003
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,095
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,670
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 456
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 450
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 450
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,067
O. Kurzové straty (563) 39
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,028
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -611
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,706
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,186
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016