Vytvoriť faktúru

PIUS & CO. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PIUS & CO.
IČO 31372414
DIČ 2020903720
Dátum vzniku 30 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIUS & CO.
Cyprichova 1-3
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 520 817 €
Zisk 13 686 €
Aktíva 499 096 €
Vlastný kapitál 7 401 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 506,119
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 441,485
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 35
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 75,384
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,325
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,325
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 33,592
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40,467
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 366,066
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 281,197
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 84,869
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 64,634
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 64,634
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 506,119
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,088
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,656
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,656
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -327,193
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -327,193
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,686
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 485,031
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 441,586
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 440,583
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,003
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 36,229
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,724
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,724
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,042
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,755
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,508
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,216
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 520,817
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 520,817
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 520,817
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 502,390
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,501
D. Služby (účtová skupina 51) 187,790
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 131,257
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 95,234
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,954
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,069
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 164,449
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,393
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,427
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,526
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,596
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,596
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,593
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,834
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,148
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,148
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,686
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4165022.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372414 DIČ: 2020903720
 • Sídlo: PIUS & CO., Cyprichova 1-3, 83105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubomír Tatara Baníkova 473/6 Bratislava 841 04 30.05.1994
  Ing. Vladimír Lipták Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01 06.10.2010
  Jost Hermann Gotthardlistrasse 31 Ennetmoos 6372 Švajčiarsko 06.10.2010
  Pius Ambühl Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko 06.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubomír Tatara 331 939 € (100%) Baníkova 473/6 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.10.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Tatara Baníkova 473/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 30.05.1994
   Ing. Vladimír Lipták Stará Klenová 7168/18 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.10.2010
   Jost Hermann Gotthardlistrasse 31 Ennetmoos 6372 Švajčiarsko Vznik funkcie: 06.10.2010
   Pius Ambühl Riedmattstrasse 7 Hergiswil 6052 Švajčiarsko Vznik funkcie: 06.10.2010
   13.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Tatara Baníkova 6 Bratislava
   01.12.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Tatara Baníkova 6 Bratislava
   30.11.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných a hracích automatov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Tatara Baníkova 6 Bratislava
   27.02.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoob- chod)
   prevádzkovanie, prenájom a servis biliardo- vých stolov
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   PIUS & CO., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cyprichova 1-3 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných a hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Tatara Baníkova 473/6 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Tatara Baníkova 6 Bratislava