Vytvoriť faktúru

FINE S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINE S
IČO 31372422
DIČ 2020932309
IČ DPH SK2020932309
Dátum vzniku 30 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINE S
Tomášikova 3
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 128 544 €
Zisk -19 540 €
Aktíva 2 203 €
Vlastný kapitál -5 397 €
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,688
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,688
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,688
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,832
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,549
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,910
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,520
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -15,430
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 719
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,248
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,540
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,950
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 326
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,226
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,163
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,680
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,824
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,559
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,398
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,000
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 128,544
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 128,544
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 147,027
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,402
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 39,972
C. Služby (účtová skupina 51) 15,404
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 77,769
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 279
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,012
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 189
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,483
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,766
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 97
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 97
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -97
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,580
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,540
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016