Vytvoriť faktúru

INTERRADA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERRADA
IČO 31372457
DIČ 2020915380
Dátum vzniku 30 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERRADA
Dlhá 58
90028
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,548
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,548
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,548
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,548
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,548
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,068
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,245
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,245
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372457 DIČ: 2020915380
 • Sídlo: INTERRADA, Dlhá 58, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Fadil Rasavac Gercenova 29 Bratislava 30.05.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Fadil Rasavac 6 639 € (100%) Gercenova 29 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Fadil Rasavac Gercenova 29 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   27.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Fadil Rasavac Gercenova 29 Bratislava
   23.09.2006Nové sidlo:
   Dlhá 58 Ivanka pri Dunaji 900 28
   22.09.2006Zrušené sidlo:
   Sputniková 17 Bratislava 821 02
   03.08.2005Nové sidlo:
   Sputniková 17 Bratislava 821 02
   02.08.2005Zrušené sidlo:
   Gercenova 29 Bratislava 851 01
   27.06.1997Noví spoločníci:
   Fadil Rasavac Gercenova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Fadil Rasavac Gercenova 29 Bratislava
   26.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Mario Gogola ul. Brače Suliča 17 Brčko Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mario Gogola ul. Brače Suliča 17 Brčko Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 29 Bratislava
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   INTERRADA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mario Gogola ul. Brače Suliča 17 Brčko Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mario Gogola ul. Brače Suliča 17 Brčko Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 29 Bratislava