Vytvoriť faktúru

MIMAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MIMAB
IČO 31372473
DIČ 2020302526
IČ DPH SK2020302526
Dátum vzniku 30 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIMAB
Pečnianska 15
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 878 €
Zisk 21 917 €
Aktíva 82 976 €
Vlastný kapitál 11 578 €
Kontaktné informácie
Email jmucto@stonline.sk
Phone(s) 0243635639
Dátum aktualizácie údajov: 17.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 54,209
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 54,209
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,304
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,915
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 240
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,675
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 73,124
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,982
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,762
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,917
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,142
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 21,229
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,913
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,946
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,967
Dátum aktualizácie údajov: 17.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 59,878
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 59,466
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 250
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 162
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,297
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,072
C. Služby (účtová skupina 51) 12,461
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,054
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,983
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 727
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,581
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,933
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,204
M. Nákladové úroky (562) 802
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,402
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,203
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,378
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,461
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,917
Dátum aktualizácie údajov: 17.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.10.2016