Vytvoriť faktúru

BGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BGN
IČO 31372619
DIČ 2020903731
IČ DPH SK2020903731
Dátum vzniku 31 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BGN
Hálkova 11
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 753 €
Zisk 1 944 €
Aktíva 5 556 €
Vlastný kapitál -11 212 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244459854
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,097
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,593
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,685
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,097
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,268
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -17,852
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,944
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,365
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 201
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,998
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,763
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 986
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,249
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,753
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 46,761
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 149
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,843
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,690
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 38,102
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 493
C. Služby (účtová skupina 51) 6,987
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 394
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 42
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 584
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,063
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,328
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 159
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 159
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -159
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,904
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,944
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372619 DIČ: 2020903731 IČ DPH: SK2020903731
 • Sídlo: BGN, Hálkova 11, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá 31.05.1994
  Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava 31.05.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PharmDr. Ľubomíra Gažová 2 324 € (35%) 168 Horná Krupá
  Ing. Peter Botek 4 316 € (65%) Račianska 33 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.10.1999Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   RNDr. Lýdia Novotná Pri Bielom Kríži 17 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Marta Benková Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   31.05.1994Nové obchodné meno:
   BGN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hálkova 11 Bratislava 832 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lekárni a služby s tým spojené
   kúpa, predaj a sprostredkovanie liekov a zdravotníckych potrieb v rámci udelenej licencie
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rámci voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Marta Benková Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   RNDr. Lýdia Novotná Pri Bielom Kríži 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PharmDr. Ľubomíra Gažová 168 Horná Krupá
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava