Vytvoriť faktúru

SQS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SQS
IČO 31372643
DIČ 2020353401
IČ DPH SK2020353401
Dátum vzniku 28 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SQS
Krupinská 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 783 580 €
Vlastný kapitál -38 161 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 776,085
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 776,085
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 502,014
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 484,600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 484,600
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,411
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 274,071
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 274,038
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 776,085
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,121
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 947
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -46,411
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,558
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -63,969
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 815,206
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 815,206
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 223,316
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,316
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 598,425
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 104
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -6,639
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372643 DIČ: 2020353401 IČ DPH: SK2020353401
 • Sídlo: SQS, Krupinská 4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Rudolf Besedič Kríková 16 Bratislava 821 07 20.07.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Rudolf Besedič 1 992 € (30%) Kríková 16 Bratislava 821 07
  Ing. Miroslav Hájek 2 656 € (40%) Bratislava 851 04
  Anton Zelenka 1 992 € (30%) Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.09.2010Nové sidlo:
   Krupinská 4 Bratislava 851 01
   16.09.2010Zrušené sidlo:
   Nám. Hraničiarov 8/b Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   31.08.2005Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 8/b Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských a klimatizačných zariadení
   vodoinštaláterstvo a kurenárstvo
   projektovanie a realizácia inžinierskych stavieb v rozsahu vodohospodárske stavby, líniové vedenie a rozvody
   projektovanie a realizácia technického, technologického a energetického vybavenia stavieb v rozsahu zdravotechnické zariadenia a inštalácie, plynové zariadenia
   Noví spoločníci:
   Rudolf Besedič Kríková 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Besedič Kríková 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.07.2005
   30.08.2005Zrušené sidlo:
   Medveďovej 26 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   30.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava 851 04
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava 851 04
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   29.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   29.11.1999Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Volček Múzejná 4 Bratislava
   28.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   SQS s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   11.01.1998Zrušené obchodné meno:
   Sonja"s Development Studio s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   18.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava
   Ing. Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava
   Ing. Anton Zelenka nám. Hraničiarov 2617/8b Bratislava
   17.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Marian Číčel Červeňova 2 Bratislava
   Robert Földeš Karloveská 6 Bratislava
   Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Földeš Karloveská 6 Bratislava
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava
   28.04.1994Nové obchodné meno:
   Sonja"s Development Studio s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medveďovej 26 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   analýza a vypracovanie štúdií výpočtových a komunikačných systémov
   analýza a vypracovanie štúdií preimyselných riadiacich systémov
   organizovanie školení v oblasti chemických, potravinárskych a strojárskych výrob a technológií a v oblasti výpočtovej a ko- munikačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chemických, potravinárskych a strojárskych výrob a technológií a v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Marian Číčel Červeňova 2 Bratislava
   Robert Földeš Karloveská 6 Bratislava
   Miroslav Hájek Medveďovej 26 Bratislava
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Földeš Karloveská 6 Bratislava
   Erik Šteffl Medveďovej 26 Bratislava