Vytvoriť faktúru

MASTRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MASTRO
IČO 31372686
DIČ 2020302592
IČ DPH SK2020302592
Dátum vzniku 30 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MASTRO
Šustekova 21
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 388 €
Zisk -6 306 €
Aktíva 56 681 €
Vlastný kapitál 21 346 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262250432
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 29,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 29,408
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,731
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 795
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 53
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,294
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 51,139
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,017
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 32,977
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 180
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,526
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,306
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,122
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 328
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,991
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 384
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 486
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,121
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 803
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 24,388
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 24,223
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 165
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,651
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 14,379
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,288
C. Služby (účtová skupina 51) 5,552
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,667
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 254
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,972
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 539
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,263
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,004
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,346
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372686 DIČ: 2020302592 IČ DPH: SK2020302592
 • Sídlo: MASTRO, Šustekova 21, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01 22.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Stanislav Sýkora 6 640 € (100%) Černyševského 31 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.01.2011Nové sidlo:
   Šustekova 21 Bratislava 851 04
   03.01.2011Zrušené sidlo:
   Obchodná 39 Bratislava 811 06
   26.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   22.01.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Marián Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   16.05.1995Noví spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   15.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Páleník Šustekova 17 Bratislava 851 04
   Roman Pavelka 3/231 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   MASTRO, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a opravy športových a rybárskych potrieb sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Ing. Vladimír Páleník Šustekova 17 Bratislava 851 04
   Roman Pavelka 3/231 Dunajská Lužná 900 42
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Hason Obchodná 39 Bratislava 811 06
   Mgr. Stanislav Sýkora Černyševského 31 Bratislava 851 01