Vytvoriť faktúru

SAMI COMPANY Ltd. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAMI COMPANY Ltd.
IČO 31372775
DIČ 2020306013
IČ DPH SK2020306013
Dátum vzniku 01 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAMI COMPANY Ltd.
Hurbanovo nám. 5
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 431 €
Zisk -33 816 €
Aktíva 68 865 €
Vlastný kapitál 7 447 €
Kontaktné informácie
Email oviz@post.sk
Phone(s) 0905890238
Mobile phone(s) 0905890238
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,421
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,421
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,421
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,342
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 233
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 63,763
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -26,059
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 320
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 798
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,816
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,822
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 64,822
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,370
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,941
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,041
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,470
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 59,431
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 58,431
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 92,215
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,596
C. Služby (účtová skupina 51) 37,809
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,810
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -32,784
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,974
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,856
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,816
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372775 DIČ: 2020306013 IČ DPH: SK2020306013
 • Sídlo: SAMI COMPANY Ltd., Hurbanovo nám. 5, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Baškim Musliu Drevená 576/10 Bratislava 811 06 20.05.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Baškim Musliu 3 320 € (50%) Drevená 576/10 Bratislava 811 06
  Sami Muslija 3 320 € (50%) Prostějov 798 11 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Belopotockého 2879/4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.02.2015Zrušeny spoločníci:
   Agim Muslija Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Agim Muslija Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Besim Muslija prechodný pobyt na území SR : 92 Kunešov 966 35 Vznik funkcie: 23.09.2004
   Sami Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Belopotockého 2879/4 Bratislava
   30.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Alma Muslija Belopotockého 2879/4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alma Muslija 116 Blatná na Ostrove 930 32 Vznik funkcie: 15.01.1999
   26.02.2005Noví spoločníci:
   Baškim Musliu dlhodobý pobyt na území SR : Drevená 576/10 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Baškim Musliu pobyt na území SR : Drevená 576/10 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.05.1998
   25.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Baškim Musliju dlhodobý pobyt na území SR : Lehotského 2943/1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Baškim Musliju pobyt na území SR : Belopotockého 4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.05.1998
   22.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Alma Muslija 116 Blatná na Ostrove 930 32 Vznik funkcie: 15.01.1999
   Baškim Musliju pobyt na území SR : Belopotockého 4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.05.1998
   Besim Muslija prechodný pobyt na území SR : 92 Kunešov 966 35 Vznik funkcie: 23.09.2004
   21.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Alma Muslija Belopotockého 2879/4 Bratislava
   Baškim Musliju dlhodobý pobyt na území SR : Lehotského 2943/1 Bratislava
   15.10.2001Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Alma Muslija Belopotockého 2879/4 Bratislava
   Baškim Musliju dlhodobý pobyt na území SR : Lehotského 2943/1 Bratislava
   Sami Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Belopotockého 2879/4 Bratislava
   14.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Alma Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija Kamzík les 2821 Bratislava
   Baškim Musliju Kyjevská 1633/2 Bratislava
   06.03.2000Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Alma Muslija Belopotockého 2879/4 Bratislava
   Agim Muslija Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Sami Muslija Sídl. Svornosti 623/5 Prostějov 798 11 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Belopotockého 2879/4 Bratislava
   Baškim Musliju dlhodobý pobyt na území SR : Lehotského 2943/1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Alma Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija Kamzík les 2821 Bratislava
   Baškim Musliju Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Agim Muslija Kyjevská 1633/2 Bratislava
   05.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Agim Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Baškim Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Agim Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Baškim Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kyjevská 1633/2 Bratislava
   25.06.1998Noví spoločníci:
   Agim Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Baškim Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kyjevská 1633/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Agim Muslija Kamzík les 3339/1 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Baškim Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kyjevská 1633/2 Bratislava
   24.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Sami Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   06.07.1995Nové obchodné meno:
   SAMI COMPANY Ltd. s.r.o.
   05.07.1995Zrušené obchodné meno:
   HANA, s.r.o.
   16.03.1995Noví spoločníci:
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Sami Muslija dlhodobý pobyt na území SR : Kamzík Les 2821 Bratislava
   15.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Joko Andrijanič dlhodobý pobyt na území SR : Hanulova 7 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Levárska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Joko Andrijanič dlhodobý pobyt na území SR : Hanulova 7 Bratislava
   01.06.1994Nové obchodné meno:
   HANA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hurbanovo nám. 5 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodov
   Noví spoločníci:
   Joko Andrijanič dlhodobý pobyt na území SR : Hanulova 7 Bratislava
   Sami Muslija prechodný pobyt na území SR : Levárska 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Joko Andrijanič dlhodobý pobyt na území SR : Hanulova 7 Bratislava