Vytvoriť faktúru

HERŽO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HERŽO
IČO 31372813
DIČ 2020353357
IČ DPH SK2020353357
Dátum vzniku 27 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HERŽO
Na Bystričku 39
03601
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 262 €
Zisk 2 478 €
Aktíva 57 060 €
Vlastný kapitál 10 372 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903705604
Mobile phone(s) +421903705604
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,963
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,315
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,315
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,315
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,576
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,105
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,105
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,105
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,471
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 60
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,411
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 72
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 72
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,963
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,851
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,070
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,486
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,416
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,478
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,112
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,112
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 143
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 143
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,767
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 37,263
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 37,262
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 35,225
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,037
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,750
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,304
D. Služby (účtová skupina 51) 12,968
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,629
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,203
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 420
4. Sociálne náklady (527, 528) 6
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 374
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,182
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,182
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 293
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,512
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,953
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 135
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -134
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,378
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 900
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 900
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,478
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372813 DIČ: 2020353357 IČ DPH: SK2020353357
 • Sídlo: HERŽO, Na Bystričku 39, 03601, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Mája 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.08.2014Nové sidlo:
   Na Bystričku 39 Martin 036 01
   Noví spoločníci:
   Peter Egrecký M. Galandu 4653/18 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Egrecký M. Galandu 4653/18 Martin 036 01 Vznik funkcie: 18.07.2014
   14.08.2014Zrušené sidlo:
   Jasovska 9 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Zdeno Klinovský 492 Klin
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   27.05.1994Nové obchodné meno:
   HERŽO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovska 9 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   služby domovej a bytovej hygieny
   vykonávanie stavebných prác vo výškach horolezeckou speleologickou technikou
   sprostredkovanie obchodu
   maliarstvo - natieračstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07
   Zdeno Klinovský 492 Klin
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Heržo Jasovská 9 Bratislava 851 07