Vytvoriť faktúru

JANRENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JANRENT
IČO 31372902
DIČ 2020353368
IČ DPH SK2020353368
Dátum vzniku 29 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JANRENT
Vietnamská 25/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 128 608 €
Zisk -2 408 €
Aktíva 144 159 €
Vlastný kapitál 15 975 €
Kontaktné informácie
Email janrent@janrent.sk
Webová stránka http://janrent.sk/
Phone(s) +421249228540
Mobile phone(s) +421903266767
Fax(es) 0249228541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 81,190
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 39,216
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 39,216
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 39,216
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,918
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,969
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,969
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 57
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 57
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,187
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,052
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,052
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 135
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,705
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,155
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,550
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 56
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 56
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,190
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,631
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 683
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 683
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,716
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,716
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,408
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,559
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,610
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 14,610
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 14,610
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 52,686
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,706
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,706
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,846
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 715
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 752
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,667
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,263
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,263
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 128,609
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 128,608
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 124,908
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,700
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,289
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 36,952
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,954
D. Služby (účtová skupina 51) 34,745
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,125
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,560
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,156
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,409
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 854
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,240
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,240
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -10,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,419
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 319
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,957
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,768
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,556
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,556
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 211
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,767
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,448
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,408
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372902 DIČ: 2020353368 IČ DPH: SK2020353368
 • Sídlo: JANRENT, Vietnamská 25/A, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Bednárik Vietnamská 5878/25 A Bratislava 821 04 10.11.1994
  Ing. Ladislav Malovecký Poľná 351/26 Zálesie 900 28 10.11.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Bednárik 3 320 € (50%) Vietnamská 5878/25 A Bratislava 821 04
  Ing. Ladislav Malovecký 3 320 € (50%) Poľná 351/26 Zálesie 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.12.2012Nové sidlo:
   Vietnamská 25/A Bratislava-Ružinov 821 04
   05.12.2012Zrušené sidlo:
   Lachova 10 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava Vznik funkcie: 29.04.1994
   07.06.2005Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba zdvíhacích zariadení
   27.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Vietnamská 25/A Bratislava 821 04
   Ing. Ladislav Malovecký Poľná 351/26 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Vietnamská 5878/25 A Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Ladislav Malovecký Poľná 351/26 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 10.11.1994
   26.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   22.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava Vznik funkcie: 10.11.1994
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava Vznik funkcie: 29.04.1994
   21.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   25.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Košická 43 C Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký Záhrebská 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   24.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   16.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   15.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   06.03.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   služby bytovej hygieny
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba výrobkov z papiera
   výroba textilných, kožených a drevených drobných suvenírov /mimo remeselných a viazaných živností/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru a predaj iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   05.03.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   služby bytovej hygieny
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   servisná a montážna činnosť
   výroba výrobkov z papiera
   výroba textilných výrobkov
   výroba výrobkov z kože
   výroba výrobkov z dreva
   05.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   04.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   10.11.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   staviteľ
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   kúpa a predaj nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   služby bytovej hygieny
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   servisná a montážna činnosť
   výroba výrobkov z papiera
   výroba textilných výrobkov
   výroba výrobkov z kože
   výroba výrobkov z dreva
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Bednárik Homolová 6 Bratislava
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Malovecký J. Stanislava 33 Bratislava
   09.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.04.1994Nové obchodné meno:
   JANRENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lachova 10 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom predmetov dlhodobej spotreby
   Noví spoločníci:
   Ing. Anežka Jankovská Lachova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Jankovský Lachova 10 Bratislava