Vytvoriť faktúru

ECO - AS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECO - AS
IČO 31372937
DIČ 2020915424
Dátum vzniku 25 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECO - AS
Levočská 11
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 275 €
Zisk 4 113 €
Aktíva 29 780 €
Vlastný kapitál 15 867 €
Kontaktné informácie
Email ecoas@gtinet.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,114
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 51
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,463
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,770
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 33,114
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,980
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,564
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,113
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,134
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 690
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,444
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,011
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,722
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,711
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,275
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 169
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,106
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 22,469
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 197
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,776
C. Služby (účtová skupina 51) 13,274
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 156
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 42
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,024
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,806
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,028
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 127
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -126
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,680
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,567
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4251547.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372937 DIČ: 2020915424
 • Sídlo: ECO - AS, Levočská 11, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDR. Soňa Antalová, CSc. Levočská 11 Bratislava 851 01 29.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDR. Soňa Antalová, CSc. 6 639 € (100%) Levočská 11 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.2011Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   14.05.2004Nové sidlo:
   Levočská 11 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   RNDR. Soňa Antalová , CSc. Levočská 11 Bratislava 851 01
   13.05.2004Zrušené sidlo:
   M.C. Sklodowskej 29 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   RNDR. Soňa Antalová , CSc. M.C. Sklodowskej 29 Bratislava 851 04
   06.09.1999Noví spoločníci:
   RNDR. Soňa Antalová , CSc. M.C. Sklodowskej 29 Bratislava 851 04
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDR. Soňa Antalová , CSc. M.C. Sklodowskej 29 Bratislava 851 04
   29.05.1997Noví spoločníci:
   RNDR. Soňa Antalová , CSc. M.C. Sklodowskej 29 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDR. Soňa Antalová , CSc. Levočská 11 Bratislava 851 01
   28.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo;
   účtovné poradenstvo;
   vedenie účtovnej evidencie a ekonomickej agendy;
   Zrušeny spoločníci:
   RNDR. Soňa Antalová , CSc. M.C. Sklodowskej 29 Bratislava 851 04
   Ing. Magdaléna Feniková Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDR. Soňa Antalová , CSc. M.C. Sklodowskej 29 Bratislava 851 04
   Ing. Magdaléna Feniková Bakošova 42 Bratislava
   14.08.1995Nové obchodné meno:
   ECO - AS, s.r.o.
   13.08.1995Zrušené obchodné meno:
   ECO - ASS, s.r.o.
   25.05.1994Nové obchodné meno:
   ECO - ASS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   M.C. Sklodowskej 29 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradensko-konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia;
   posudzovanie vplyvu stavieb na životné prostredie;
   lektorská činnosť v oblasti ekológie;
   automatizované spracovanie údajov;
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie obchodu a služieb;
   organizačné a ekonomické poradenstvo;
   účtovné poradenstvo;
   vedenie účtovnej evidencie a ekonomickej agendy;
   Noví spoločníci:
   RNDR. Soňa Antalová , CSc. M.C. Sklodowskej 29 Bratislava 851 04
   Ing. Magdaléna Feniková Bakošova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDR. Soňa Antalová , CSc. M.C. Sklodowskej 29 Bratislava 851 04
   Ing. Magdaléna Feniková Bakošova 42 Bratislava