Vytvoriť faktúru

Gameplay - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gameplay
IČO 31372953
DIČ 2020901465
Dátum vzniku 06 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gameplay
Veternicová 9
84105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -33 731 €
Aktíva 74 980 €
Vlastný kapitál 74 980 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,729
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,729
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,729
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,249
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,953
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,731
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 33,251
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,251
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -33,251
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,251
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4455827.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31372953 DIČ: 2020901465
 • Sídlo: Gameplay, Veternicová 9, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Boskovič Červeňákova 8 Bratislava 841 01 14.11.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Boskovič 66 388 € (100%) Červeňákova 8 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2010Noví spoločníci:
   Jozef Boskovič Červeňákova 8 Bratislava 841 01
   18.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Kotek Beniakova 5A Bratislava 841 05
   Jozef Boskovič Červeňákova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Kotek Beniakova 5/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.11.2005
   06.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Michal Kotek Beniakova 5A Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Kotek Beniakova 5/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.11.2005
   05.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Knotek Beniakova 5A Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Knotek Beniakova 5/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.11.2005
   16.11.2005Nové sidlo:
   Veternicová 9 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Knotek Beniakova 5A Bratislava 841 05
   Jozef Boskovič Červeňákova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Boskovič Červeňákova 8 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 14.11.2005
   Ing. Michal Knotek Beniakova 5/A Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.11.2005
   15.11.2005Zrušené sidlo:
   Matejkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alexander Schwartz Matejkova 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alexander Schwartz Matejkova 9 Bratislava 841 05
   20.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Gažo Tajovského 1 Bratislava
   Viera Kulichová Heyrovského 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Gažo Tajovského 1 Bratislava
   20.06.2003Nové sidlo:
   Matejkova 9 Bratislava 841 05
   19.06.2003Zrušené sidlo:
   Pribišova 2 Bratislava 841 05
   27.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Gažo Tajovského 1 Bratislava
   Viera Kulichová Heyrovského 12 Bratislava
   JUDr. Alexander Schwartz Matejkova 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Gažo Tajovského 1 Bratislava
   JUDr. Alexander Schwartz Matejkova 9 Bratislava 841 05
   26.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Gažo Novosvetská 4 Bratislava
   JUDr. Alexander Schwartz Pribišova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Gažo Novosvetská 4 Bratislava
   JUDr. Alexander Schwartz Pribišova 2 Bratislava
   30.01.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie biliardu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   12.09.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných hracích automatov
   06.06.1994Nové obchodné meno:
   Gameplay spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti ako aj vývoz a dovoz tovarov okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   prevádzkovanie zábavných hracích automatov
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Gažo Novosvetská 4 Bratislava
   JUDr. Alexander Schwartz Pribišova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Gažo Novosvetská 4 Bratislava
   JUDr. Alexander Schwartz Pribišova 2 Bratislava