Vytvoriť faktúru

SCRIPTORIUM MUSICUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCRIPTORIUM MUSICUM
Stav V likvidácii
IČO 31373003
DIČ 2020836884
Dátum vzniku 28 Apríla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCRIPTORIUM MUSICUM
Svetlá 3
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 419 €
Zisk -425 €
Aktíva 14 620 €
Vlastný kapitál 11 470 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,209
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,209
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,377
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,377
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 494
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 494
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 494
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,338
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 129
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,209
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,209
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,629
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,815
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 764
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 764
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 803
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 803
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -425
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,580
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,580
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 419
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 419
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 264
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 155
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 291
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 97
D. Služby (účtová skupina 51) 161
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 128
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 73
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 55
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -425
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Files
4216484.tif
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016