Vytvoriť faktúru

CERSA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CERSA
IČO 31373011
DIČ 2020336978
IČ DPH SK2020336978
Dátum vzniku 11 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CERSA
Rožňavská 21
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 449 717 €
Zisk 7 921 €
Aktíva 614 473 €
Vlastný kapitál -120 268 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911464993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 341,930
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 313,120
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 265,271
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 265,271
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,382
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,382
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,382
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,467
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,886
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 581
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28,810
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,810
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 25,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 341,930
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -230,538
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -245,763
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -245,763
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,921
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 570,519
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 568,577
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 140,624
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,624
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 705
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,529
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,703
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 421,016
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,942
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,942
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,949
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,949
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,450,171
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,449,717
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,288,313
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,085
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 56,146
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,173
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,430,888
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 975,662
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,835
D. Služby (účtová skupina 51) 251,336
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 96,996
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 67,258
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,566
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,172
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,518
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,313
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,313
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,742
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,486
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,829
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 111,565
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 454
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 454
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,482
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,479
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,028
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,801
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,921
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31373011 DIČ: 2020336978 IČ DPH: SK2020336978
 • Sídlo: CERSA, Rožňavská 21, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 12.01.1999
  Ing. Vladimír Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 08.04.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Aleš Jelínek 3 320 € (50%) Rožňavská 21 Bratislava 831 04
  Ing. Vladimír Jelínek 3 320 € (50%) Rožňavská 21 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 08.04.2002
   12.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 Skončenie funkcie: 08.04.2002
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04 Skončenie funkcie: 08.04.2002
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   11.05.1994Nové obchodné meno:
   CERSA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Aleš Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04
   Ing. Vladislav Jelínek Rožňavská 21 Bratislava 831 04