Vytvoriť faktúru

KONTAKT A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONTAKT A
IČO 31373101
DIČ 2020326517
IČ DPH SK2020326517
Dátum vzniku 30 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTAKT A
Obchodná 52
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 226 357 €
Zisk 1 609 €
Aktíva 1 089 814 €
Vlastný kapitál 787 820 €
Kontaktné informácie
Email info@caffemauro.sk
Webová stránka http://www.caffemauro.sk
Fax(es) 0252961473
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 799,867
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 799,867
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 274,090
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 247,671
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,230
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 40
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -36,059
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,047,538
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 851,427
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 814,874
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 27,095
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,210
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,609
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 196,111
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 132,846
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 87,897
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,441
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,867
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,641
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 63,265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 226,357
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 80,816
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 70,124
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75,417
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 211,537
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 26,731
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 115,353
C. Služby (účtová skupina 51) 32,459
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,371
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,445
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,050
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,346
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 782
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,820
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -23,603
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 12,389
M. Nákladové úroky (562) 8,489
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,900
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -12,389
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,431
P. Daň z príjmov (591, 595) 822
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,609
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31373101 DIČ: 2020326517 IČ DPH: SK2020326517
 • Sídlo: KONTAKT A, Obchodná 52, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ferdinand Krivosudský Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04 30.05.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ferdinand Krivosudský 6 639 € (100%) Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.04.2009Noví spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Kysucká 7047/5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 30.05.1994
   08.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.05.1994
   02.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.05.1994
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   17.10.2002Nové sidlo:
   Obchodná 52 Bratislava 811 06
   16.10.2002Zrušené sidlo:
   Trnavská ulica 70 Bratislava 821 02
   29.10.2001Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   počítačové spracovanie dokumentácie podľa predlohy
   01.03.2000Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   27.09.1995Nové sidlo:
   Trnavská ulica 70 Bratislava 821 02
   26.09.1995Zrušené sidlo:
   Pri Starom letisku Bratislava 831 07
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   KONTAKT A, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Starom letisku Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností - realitná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ferdinand Krivosudský Tupolevova 7 Bratislava 851 01