Vytvoriť faktúru

PAKTIV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PAKTIV
IČO 31373267
DIČ 2020932375
Dátum vzniku 06 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAKTIV
Námestie J. Herdu 1
91700
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 217 €
Zisk -389 €
Aktíva 8 329 €
Vlastný kapitál 7 710 €
Kontaktné informácie
Email paktiv@paktiv.sk
Phone(s) 0905368833, 0335340599
Mobile phone(s) 0905331130
Fax(es) 0335340598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,551
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,424
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 664
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 664
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 664
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,760
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,696
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 64
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 127
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 127
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,871
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,779
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 127
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 127
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,013
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,013
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 680
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 92
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 92
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 968
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 313
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 175
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,217
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,217
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,217
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,975
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,535
D. Služby (účtová skupina 51) 6,974
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,761
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,243
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,493
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 705
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 242
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,708
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 151
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 147
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -151
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 91
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -389
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4251154.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31373267 DIČ: 2020932375
 • Sídlo: PAKTIV, Námestie J. Herdu 1, 91700, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Mája 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.10.2004Nové sidlo:
   Námestie J. Herdu 1 Trnava 917 00
   Noví spoločníci:
   Ivan Hrnčiar Zelený kríčok 2 Trnava
   Andrej Dávidek Saleziánska 17 Trnava 917 01
   Palina Zaitsava Matuševiča 27-262 Minsk 220 121 Bieloruská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Hrnčiar Zelený kríčok 2 Trnava Vznik funkcie: 19.11.2003
   Gejza Miššík Zelenečská 10 Trnava Vznik funkcie: 19.11.2003
   Palina Zaitsava Matuševiča 27-262 Minsk 220 121 Bieloruská republika Vznik funkcie: 19.11.2003
   25.10.2004Zrušené sidlo:
   Kovorobotnícka 48 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexandra Miššíková Andreja Kubinu 19 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Peter Šujak Andreja Kubinu 19 Trnava Skončenie funkcie: 19.11.2003
   07.08.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   záložne
   22.01.1996Nové obchodné meno:
   PAKTIV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kovorobotnícka 48 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexandra Miššíková Andreja Kubinu 19 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Peter Šujak Andreja Kubinu 19 Trnava Skončenie funkcie: 19.11.2003
   21.01.1996Zrušené obchodné meno:
   VIDEOREX SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Stachanovská 48 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eduard Pohl Stachanovská 48 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Pohl Stachanovská 48 Bratislava
   06.05.1994Nové obchodné meno:
   VIDEOREX SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Stachanovská 48 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja spotrebného a priemyselného tovaru, baleného trvanlivého potravinárskeho tovaru
   požičiavanie a predaj nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, predaj nahraných a nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie zariadení spotrebnej elektrotechniky a videotechniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Eduard Pohl Stachanovská 48 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eduard Pohl Stachanovská 48 Bratislava