Vytvoriť faktúru

EKOZEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOZEM
IČO 31373372
DIČ 2020337000
Dátum vzniku 07 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOZEM
Rybničná 61
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 348 €
Zisk 1 658 €
Aktíva 8 359 €
Vlastný kapitál -147 677 €
Kontaktné informácie
Email ffca@upcmail.sk
Phone(s) 0905443347
Mobile phone(s) +421911458760, 0905443347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,151
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,151
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,151
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,583
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 568
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,151
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -146,019
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -154,980
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -154,980
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,658
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 151,170
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,447
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,447
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 149,723
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 149,199
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 149,199
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 524
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,348
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,747
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 601
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,108
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,192
D. Služby (účtová skupina 51) 943
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 44
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 847
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,240
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,135
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,138
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,658
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31373372 DIČ: 2020337000
 • Sídlo: EKOZEM, Rybničná 61, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07 04.01.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Zeman 6 639 € (100%) Rybničná 5 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.04.2001Nové sidlo:
   Rybničná 61 Bratislava 831 07
   05.04.2001Zrušené sidlo:
   Rybničná 5 Bratislava 831 07
   04.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   03.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   07.06.1994Nové obchodné meno:
   EKOZEM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   údržba verejnej zelene a komunikácií
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom mechanizmov a dopravných prostiedkov
   nákup a predaj hrozna
   výroba a predaj hroznového vína
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Zeman Rybničná 5 Bratislava 831 07