Vytvoriť faktúru

MEDIUM 13 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIUM 13
IČO 31373445
DIČ 2020836961
IČ DPH SK2020836961
Dátum vzniku 13 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIUM 13
Turčianska 19
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 684 981 €
Zisk 6 967 €
Aktíva 1 479 163 €
Vlastný kapitál 45 957 €
Kontaktné informácie
Email medium13@medium13.sk
Phone(s) 0905874147
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,233,646
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 757,183
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 757,183
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 747,128
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,055
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 474,959
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,153
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,153
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 380,331
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 380,331
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 380,331
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 93,475
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,613
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 88,862
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,504
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,504
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,233,646
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,924
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 38,654
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,654
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,967
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,180,722
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,369
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,369
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 766,437
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 686,560
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 686,560
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 30,000
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 147
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,772
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,677
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,281
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,932
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,932
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 407,984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 684,995
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 684,981
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 684,981
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 644,343
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,014
D. Služby (účtová skupina 51) 274,002
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 304,732
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 221,847
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 77,157
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,728
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,147
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,217
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,217
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,231
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,638
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 393,965
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,178
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,991
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18,991
O. Kurzové straty (563) 20
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 167
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,165
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,473
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,506
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,506
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,967
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31373445 DIČ: 2020836961 IČ DPH: SK2020836961
 • Sídlo: MEDIUM 13, Turčianska 19, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lukáš Novák Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika 04.05.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lukáš Novák 996 € (15%) Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika
  MB Entertainment, s. r. o. 5 644 € (85%) Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.07.2013Nové sidlo:
   Turčianska 19 Bratislava 821 09
   12.07.2013Zrušené sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 74 Bratislava 811 04
   29.05.2012Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 74 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Lukáš Novák Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika Vznik funkcie: 04.05.2012
   28.05.2012Zrušené sidlo:
   Na Križovatkách 35 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   28.04.2012Noví spoločníci:
   Lukáš Novák Úvoz 173/18 Jihlava 586 01 Česká republika
   MB Entertainment, s. r. o. Turčianska 19 Bratislava 821 09
   27.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Bocán Stachanovská 35 Bratislava 821 05
   Martin Kováč Partizánska 8 Bratislava 811 03
   15.12.2010Noví spoločníci:
   Martin Kováč Partizánska 8 Bratislava 811 03
   23.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   22.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   31.12.2008Nové sidlo:
   Na Križovatkách 35 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Tomáš Bocán Stachanovská 35 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tomáš Bocán Stachanovská 2202/35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 09.12.2008
   30.12.2008Zrušené sidlo:
   Medená 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   22.11.2001Nové obchodné meno:
   MEDIUM 13, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 12 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
   kúpa a predaj výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a informačných technológií
   reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   21.11.2001Zrušené obchodné meno:
   ALITARE, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02
   20.01.1995Nové obchodné meno:
   ALITARE, s.r.o.
   19.01.1995Zrušené obchodné meno:
   EUROBAD s.r.o.
   13.06.1994Nové obchodné meno:
   EUROBAD s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tajovského 26 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s rozličným tovarom
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Adam Narcisova 16 Bratislava 821 01
   Ing. Štefan Mereš Fučíkova 12 Bratislava 811 02