Vytvoriť faktúru

RP BAU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RP BAU
IČO 31373488
DIČ 2020847345
IČ DPH SK2020847345
Dátum vzniku 30 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RP BAU
Pri Kysuci 99/77
01003
Žilina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 251 €
Zisk 2 765 €
Aktíva 549 €
Vlastný kapitál 549 €
Kontaktné informácie
Email peterpecho1@gmail.com
Phone(s) 0948928059
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,824
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,824
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,824
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,858
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 770
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -316
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,765
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 966
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 966
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 966
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,251
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,251
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,449
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,603
C. Služby (účtová skupina 51) 622
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 204
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,802
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,026
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 77
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -77
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,725
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,765
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016