Vytvoriť faktúru

MADE IN... financial management - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MADE IN... financial management
IČO 31373887
DIČ 2020353434
IČ DPH SK2020353434
Dátum vzniku 20 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MADE IN... financial management
Kopčianska 88
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 298 685 €
Zisk 45 893 €
Aktíva 484 202 €
Vlastný kapitál 6 419 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905505269, 0249498080
Mobile phone(s) 0905505269
Fax(es) 0249497980, 0249498080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 565,620
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 564,988
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 561,284
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 45,244
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,244
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 507,196
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,844
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,671
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,615
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 632
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 632
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 565,620
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,312
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
2. Zmena základného imania +/- 419 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,841
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,943
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,784
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,893
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 513,308
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,257
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,257
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 511,039
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 421,483
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421,483
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,061
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,047
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,711
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 737
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 298,685
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 298,685
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 832
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 297,853
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 234,074
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 634
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,143
D. Služby (účtová skupina 51) 144,659
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 42,133
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 31,031
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,922
4. Sociálne náklady (527, 528) 180
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 439
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,954
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,611
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,249
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,208
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,203
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,207
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,404
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,511
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,511
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,893
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31373887 DIČ: 2020353434 IČ DPH: SK2020353434
 • Sídlo: MADE IN... financial management, Kopčianska 88, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04 12.03.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Marián Mráz 6 639 € (100%) Šancova 51/46 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.01.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 12.03.2003
   11.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava Skončenie funkcie: 11.03.2003
   31.03.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Marián Mráz Šancová 51/46 Bratislava 831 04
   30.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava 851 01
   RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04
   20.06.1994Nové obchodné meno:
   MADE IN... financial management spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 88 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   sprostredkovanie v oblasti výpočtovej techniky
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava 851 01
   RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava Skončenie funkcie: 11.03.2003