Vytvoriť faktúru

MAGMA - S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAGMA - S
IČO 31374085
DIČ 2020333898
IČ DPH SK2020333898
Dátum vzniku 14 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAGMA - S
Trenčianska 56/D
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -17 415 €
Aktíva 1 762 967 €
Vlastný kapitál 1 616 808 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,100,188
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 188
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,100,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 655,940
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 125
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 648,928
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,996
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,756,128
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,599,393
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,666,335
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,666,335
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 421
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -49,948
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,415
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,735
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 156,684
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,107
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 140,617
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,342
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 120
C. Služby (účtová skupina 51) 16,108
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 114
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,342
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -16,228
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 113
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 113
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -113
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,455
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,415
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015