Vytvoriť faktúru

BERLITZ SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BERLITZ SLOVAKIA
IČO 31374140
DIČ 2020302713
IČ DPH SK2020302713
Dátum vzniku 16 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BERLITZ SLOVAKIA
Černicová 6
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 971 701 €
Zisk -113 398 €
Aktíva 915 381 €
Vlastný kapitál -138 374 €
Kontaktné informácie
Email info@berlitz.sk
Phone(s) 0262411344, 0262411390, 0262414189, 6241344
Mobile phone(s) +421911088554
Fax(es) 0262411390
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 393,727
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,187
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,187
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,187
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 357,287
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,847
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,847
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 124,736
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 123,084
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,084
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,652
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 198,704
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 110
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 198,594
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 26,253
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 26,253
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 393,727
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -255,129
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 21,869
2. Ostatné fondy (427, 42X) 21,869
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -170,903
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 268,334
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -439,237
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -113,398
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,106
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 66
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 66
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 460,767
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 434,080
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 434,080
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,277
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,561
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,851
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 998
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,273
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,273
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 185,750
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 820
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 184,930
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 967,167
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 971,701
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 41,940
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 925,228
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 497
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,036
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,070,346
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 24,899
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,163
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -13,592
D. Služby (účtová skupina 51) 803,321
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 215,240
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 157,411
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 53,466
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,363
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 385
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,224
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,224
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -7,843
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,549
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -98,645
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,377
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,941
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 47
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 47
XII. Kurzové zisky (663) 4,894
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,805
O. Kurzové straty (563) 11,630
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,175
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,864
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -110,509
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,889
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,889
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -113,398
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
 • IČO:31374140 DIČ: 2020302713 IČ DPH: SK2020302713
 • Sídlo: BERLITZ SLOVAKIA, Černicová 6, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gregor Šergan Prisojna 11 Kranj 4000 Slovinská republika 01.01.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Berlitz Investment Corporation 6 639 € (100%) Delaware 198 01 Spojené štáty americké
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Gregor Šergan Prisojna 11 Kranj 4000 Slovinská republika Vznik funkcie: 01.01.2013
   18.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.12.1996
   05.01.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   prevádzkovanie výdajne stravy
   Noví spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 198 01 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.12.1996
   04.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Družstevná 3 Bratislava
   15.01.2005Nové sidlo:
   Tyršovo nábrežie 12 Bratislava 851 01
   14.01.2005Zrušené sidlo:
   Tyršovo nábrežie 12 Bratislava 811 01
   11.02.2004Nové sidlo:
   Tyršovo nábrežie 12 Bratislava 811 01
   10.02.2004Zrušené sidlo:
   Na vŕšku 6 Bratislava 811 01
   08.03.1999Nové obchodné meno:
   BERLITZ SLOVAKIA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výuka cudzích jazykov-nemecký, anglický a slovenský jazyk
   sprostredkovanie výuky cudzích jazykov
   organizovanie a zabezpečovanie kurzov cudzích jazykov, školení a seminárov
   predaj učebných materiálov
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   vydavateľské činnosti
   Noví spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   07.03.1999Zrušené obchodné meno:
   BERLITZ jazyková škola, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výuka cudzích jazykov - nemecky, anglicky a slovenský jazyk
   predaj učebných materiálov
   Zrušeny spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   02.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Družstevná 3 Bratislava
   01.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Dzureková Kuklovská 3 Bratislava
   20.08.1996Nové sidlo:
   Na vŕšku 6 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.08.1996Zrušené sidlo:
   Na vŕšku 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   29.02.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Slávka Dzureková Kuklovská 3 Bratislava
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   28.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   16.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   15.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Paczeltová Drotárska 7 Bratislava 811 02
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   BERLITZ jazyková škola, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na vŕšku 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výuka cudzích jazykov - nemecky, anglicky a slovenský jazyk
   predaj učebných materiálov
   Noví spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Paczeltová Drotárska 7 Bratislava 811 02