Vytvoriť faktúru

WANTED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WANTED
IČO 31374174
DIČ 2020302669
IČ DPH SK2020302669
Dátum vzniku 22 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WANTED
Vansovej 3
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 116 496 €
Zisk 3 501 €
Aktíva 124 352 €
Vlastný kapitál 37 616 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265421100, 0252630014, 0915868818
Mobile phone(s) 0915868818
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 63,008
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,084
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,563
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,254
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 63,008
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,118
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,805
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,805
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,012
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 18,122
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -322
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,501
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,890
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,890
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,777
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 362
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,200
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 116,496
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 116,496
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 111,844
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,069
C. Služby (účtová skupina 51) 104,641
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,752
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 382
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,652
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,786
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 59
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 59
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -56
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,596
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,095
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,501
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374174 DIČ: 2020302669 IČ DPH: SK2020302669
 • Sídlo: WANTED, Vansovej 3, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03 22.06.1994
  Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04 22.06.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Goran Marojevič 6 805 € (100%) Vansovej 3 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.01.2004Noví spoločníci:
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.06.1994
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04 Vznik funkcie: 22.06.1994
   06.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   20.12.2001Nové sidlo:
   Vansovej 3 Bratislava 811 03
   19.12.2001Zrušené sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 05
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   23.09.1997Noví spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   22.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Gerhard Komora Svetlá 3 Bratislava 811 02
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   30.11.1995Noví spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Gerhard Komora Svetlá 3 Bratislava 811 02
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.09.1995Noví spoločníci:
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   03.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Goran Marojevič III Bulevar 164 Beograd Juhoslávia trvalý pobyt na území SR : Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Goran Marojevič III Bulevar 164 Beograd Juhoslávia trvalý pobyt na území SR : Vansovej 3 Bratislava 811 03
   28.04.1995Nové sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 05
   27.04.1995Zrušené sidlo:
   Svetlá 3 Bratislava 811 02
   22.06.1994Nové obchodné meno:
   WANTED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 3 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   rozmnožovanie nahraných nosičov
   výroba videa
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Gerhard Komora Svetlá 3 Bratislava 811 02
   Goran Marojevič III Bulevar 164 Beograd Juhoslávia trvalý pobyt na území SR : Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Gerhard Komora Svetlá 3 Bratislava 811 02
   Goran Marojevič III Bulevar 164 Beograd Juhoslávia trvalý pobyt na území SR : Vansovej 3 Bratislava 811 03