Vytvoriť faktúru

ESAB Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ESAB Slovakia
IČO 31374328
DIČ 2020337033
IČ DPH SK2020337033
Dátum vzniku 21 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESAB Slovakia
Rybničná 40
83006
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 020 098 €
Zisk 144 178 €
Aktíva 3 585 111 €
Vlastný kapitál 138 305 €
Kontaktné informácie
Email jana.staroselska@esab.se
Phone(s) 0244458970, 0244634682, 0244880406, 0244882426, 0244888741, 0244889271, 0905963909
Mobile phone(s) +421905430768, +421905445358, +421905445359, 0905430768, 0905445358, 0905963909
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,587,225
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,026
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,026
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,026
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,549,276
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,565
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,565
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,673
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,494
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,494
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 8,179
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,524,226
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,770,500
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,770,500
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,752,170
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 479
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,077
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,812
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,812
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,923
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,923
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,587,225
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,769
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,268
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 124,020
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 124,020
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 144,178
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,309,456
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,015
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,015
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,260,545
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,363,243
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,359,187
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,056
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,800,137
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,086
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,917
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,162
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 43,896
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,607
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,289
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,018,639
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,020,098
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,971,482
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 47,157
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,459
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,829,448
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,324,756
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,567
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -4,793
D. Služby (účtová skupina 51) 267,246
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 176,053
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 131,150
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 42,867
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,036
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,760
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,170
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,170
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 21,414
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -21,725
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 190,650
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,863
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,258
XII. Kurzové zisky (663) 1,258
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,618
O. Kurzové straty (563) 1,911
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,707
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,360
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 187,290
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 43,112
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 46,191
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,079
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 144,178
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374328 DIČ: 2020337033 IČ DPH: SK2020337033
 • Sídlo: ESAB Slovakia, Rybničná 40, 83006, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júna 1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  EXELVIA International Holdings B.V. 6 639 € (100%) Hengelo 7553 AE Holandsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.05.2013Nový štatutárny orgán:
   Charles Scott Brannan Clarksville Pike 14175 Highland MD 20777 Spojené štáty americké Vznik funkcie: 01.04.2013
   09.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Jan Gustaf Olof Nordlander Erik Dahlbergsgatan 32 Gothenburg 411 26 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 20.04.2012
   05.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Jan Gustaf Olof Nordlander Erik Dahlbergsgatan 32 Gothenburg 411 26 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 20.04.2012
   04.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Gerd Horst Peters Buchenweg 26 Magdeburg 391 20 Nemecko Vznik funkcie: 31.12.2008
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Tünde Éva László Árpád út 83 Budapest 1042 Maďarsko Vznik funkcie: 31.12.2008
   Dr. Gerd Horst Peters Buchenweg 26 Magdeburg 391 20 Nemecko Vznik funkcie: 31.12.2008
   30.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Matejec Nad lúčkami 41 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1999
   Ing. Jana Staroselská , CSc. 722 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 24.04.2002
   03.10.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom zváracích strojov, prístrojov a zariadení, vrátane ich príslušenstva a doplnkov.
   08.07.2002Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 830 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Matejec Nad lúčkami 41 Bratislava Vznik funkcie: 08.07.1999
   Ing. Jana Staroselská , CSc. 722 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 24.04.2002
   07.07.2002Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Janota Hlavatého 2 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   Juraj Matejec Červeňova 8 Bratislava 811 03
   RNDr. Rozália Vaculíková Znievska 22/46 Bratislava Skončenie funkcie: 24.04.2002
   05.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Janota Hlavatého 2 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 24.04.2002
   Juraj Matejec Červeňova 8 Bratislava 811 03
   04.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.01.1999Noví spoločníci:
   EXELVIA International Holdings B.V. Lansinkesweg 4 Hengelo 7553 AE Holandsko
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   EXELVIA International Holdings B.V. Hernkade 8 Utrech Holandsko
   28.09.1998Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Rozália Vaculíková Znievska 22/46 Bratislava Skončenie funkcie: 24.04.2002
   27.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Janota Hlavatého 2 Bratislava 811 03
   02.06.1998Noví spoločníci:
   EXELVIA International Holdings B.V. Hernkade 8 Utrech Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Janota Hlavatého 2 Bratislava 811 03
   01.06.1998Zrušeny spoločníci:
   ESAB Aktiebolag Box 8004 Göteborg Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jiří Adamec - riaditeľ Hornádska 28 Bratislava
   21.06.1994Nové obchodné meno:
   ESAB Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie obchodných záujmov a propagácia výrobkov firmy ESAB AB
   technicko - poradenská činnosť pre výrobky firmy ESAB AB
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie konsignačného skladu pre výrobky firmy ESAB AB
   Noví spoločníci:
   ESAB Aktiebolag Box 8004 Göteborg Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jiří Adamec - riaditeľ Hornádska 28 Bratislava