Vytvoriť faktúru

MARCOBAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARCOBAR
Stav V likvidácii
IČO 31374409
DIČ 2020307212
IČ DPH SK2020307212
Dátum vzniku 29 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARCOBAR
Dunajská 4
81108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -13 830 €
Aktíva 61 823 €
Vlastný kapitál 60 337 €
Kontaktné informácie
Email lena@marcomatic.eu
Phone(s) 0252633084
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 45,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 860
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 620
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 240
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,860
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,900
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 205,802
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 205,802
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -147,072
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,830
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 960
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,796
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6
C. Služby (účtová skupina 51) 3,249
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,541
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,796
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,255
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,074
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,074
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,074
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,870
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,830
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2016