Vytvoriť faktúru

IZOFOL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IZOFOL
IČO 31374468
DIČ 2020337077
IČ DPH SK2020337077
Dátum vzniku 20 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IZOFOL
Riazanska 87
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 126 382 €
Zisk 10 663 €
Aktíva 100 404 €
Vlastný kapitál 77 890 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903244335
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 164,042
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 116,861
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,628
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,928
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 164,042
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88,552
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 70,586
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,663
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 75,490
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 911
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 74,579
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70,239
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,340
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 126,382
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,220
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 94,699
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,554
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 909
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 111,189
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,604
C. Služby (účtová skupina 51) 45,113
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 52
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 290
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 130
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,193
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,756
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,000
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,000
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -999
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,194
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,531
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,663
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374468 DIČ: 2020337077 IČ DPH: SK2020337077
 • Sídlo: IZOFOL, Riazanska 87, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02 06.03.1998
  Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01 06.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Karol Kabaňa 3 319 € (50%) Riazanská 87 Bratislava 831 02
  Karol Kabaňa 3 319 € (50%) Kalinčiakova 301 Senica 905 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   06.03.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   Noví spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   20.06.1994Nové obchodné meno:
   IZOFOL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanska 87 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť, sprostredkova- nie služieb
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   vykonávaie bytových stavieb
   vykonávanie občianskych a priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02