Vytvoriť faktúru

PIPE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PIPE
IČO 31374581
DIČ 2020333920
IČ DPH SK2020333920
Dátum vzniku 30 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIPE
Odborárska 52
83003
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 186 €
Aktíva 47 266 €
Vlastný kapitál -69 433 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347770435
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,821
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,042
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,042
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,011
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,031
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,779
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,004
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,004
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,568
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,203
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,203
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,365
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 207
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 45
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 162
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,821
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -73,619
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 56,828
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,228
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,228
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 64,131
2. Ostatné fondy (427, 42X) 64,131
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -198,259
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -198,259
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,186
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,440
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,564
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,564
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 36,419
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,376
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,376
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,043
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 79,457
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,169
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 629
D. Služby (účtová skupina 51) 21
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,519
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,519
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,169
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -650
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,186
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,186
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374581 DIČ: 2020333920 IČ DPH: SK2020333920
 • Sídlo: PIPE, Odborárska 52, 83003, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Cyril Krajčír 61 Moravský Svätý Ján 13.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Cyril Krajčír 6 639 € (100%) 61 Moravský Svätý Ján
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.03.2000Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 830 03
   Noví spoločníci:
   Cyril Krajčír 61 Moravský Svätý Ján
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Cyril Krajčír 61 Moravský Svätý Ján
   12.03.2000Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Cyril Krajčír ml. Ján 61 Moravský Svätý Ján
   Cyril Krajčír st. Rustaveliho 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Cyril Krajčír ml. Ján 61 Moravský Svätý Ján
   Cyril Krajčír st. Rustaveliho 14 Bratislava
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   PIPE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inštalácie a opravy ústredného vykurovania a výmenníkových staníc, bez zásahu do elektrických častí týchto zariadení
   montáž a opravy tlakových zariadení
   vykonávanie zváračských prác
   kaderníctvo
   montáž, opravy a revízie plynových zariadení
   vodoinštalatérstvo
   nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Cyril Krajčír ml. Ján 61 Moravský Svätý Ján
   Cyril Krajčír st. Rustaveliho 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Cyril Krajčír ml. Ján 61 Moravský Svätý Ján
   Cyril Krajčír st. Rustaveliho 14 Bratislava