Vytvoriť faktúru

JUPITER SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JUPITER SLOVAKIA
IČO 31374590
DIČ 2020353500
IČ DPH SK2020353500
Dátum vzniku 06 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUPITER SLOVAKIA
Viedenská cesta 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 511 €
Zisk -132 432 €
Aktíva 611 529 €
Vlastný kapitál -80 137 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 612,689
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,251
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,208
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,578
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 630
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 9,043
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 4,043
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 599,438
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 584,689
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 67,273
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,273
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,744
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 514,672
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,749
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 496
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,253
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 612,689
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -212,569
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 182,102
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,835
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,835
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -1,739
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -1,739
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -430,305
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -430,305
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -132,432
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 825,258
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 745,884
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 738,939
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,945
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 79,374
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,142
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,142
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,300
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,112
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,730
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,953
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,137
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,534
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,511
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,534
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,977
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,348
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 410
D. Služby (účtová skupina 51) 31,282
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 101,890
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 78,617
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,232
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,041
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,604
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,207
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,207
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,955
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -130,837
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -23,158
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 636
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 133
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 503
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -635
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -131,472
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -132,432
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374590 DIČ: 2020353500 IČ DPH: SK2020353500
 • Sídlo: JUPITER SLOVAKIA, Viedenská cesta 5, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08 23.02.1999
  Deepti Rishi Fife road 31 East Sheen, Londýn SW14 7EJ Veľká Británia 03.03.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Božena Ďurďovičová 86 304 € (52%) Pavlovova 10 Bratislava 821 08
  JUPITER EXPORTS PTE LTD 79 665 € (48%) High Street Centre Singapure Singapure
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.03.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Deepti Rishi Fife road 31 East Sheen, Londýn SW14 7EJ Veľká Británia Vznik funkcie: 03.03.2010
   19.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.04.2004Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v súlade so zákonom č. 179/1998 Z.z. v jeho úplnom znení, v zmysle Povolenia vydaného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky dňa 25.4.2003, číslo 25040333002, špecifikácia vojenského materiálu v rozsahu : F - tanky, obrnené a iné technické vozidlá určené na použitie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v iných ozbrojených zboroch, H - elektronické zariadenia ako súčasti zbraní, N - služby poskytované v súvislosti s vojenským materiálom
   29.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v súlade so Zákonom č. 179/1998 Z.z., v rozsahu ZVM 5, ZVM 6, ZVM 24
   26.02.2003Noví spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   25.02.2003Zrušeny spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   13.12.1999Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v súlade so Zákonom č. 179/1998 Z.z., v rozsahu ZVM 5, ZVM 6, ZVM 24
   23.02.1999Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť /veľkoobchod a maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti, nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja
   poradenstvo v obchode a podnikaní
   sprostredkovanie obchodu so špeciálnou technikou a výrobkami ťažkého strojárstva
   sprostredkovanie obchodu
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   22.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť (veľkoobchod a maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja
   poradenstvo v obchode a podnikaní
   sprostredkovanie obchodu so špeciálnou technikou a výrobkami ťažkého strojárstva
   sprostredkovanie obchodu
   Zrušeny spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   17.07.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu so špeciálnou technikou a výrobkami ťažkého strojárstva
   sprostredkovanie obchodu
   01.08.1995Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 01
   31.07.1995Zrušeny spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   06.07.1994Nové obchodné meno:
   JUPITER SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť (veľkoobchod a maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja
   poradenstvo v obchode a podnikaní
   Noví spoločníci:
   JUPITER EXPORTS PTE LTD 1 North Bridge Road 15-04/05 High Street Centre Singapure Singapure
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08