Vytvoriť faktúru

MESTE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MESTE
IČO 31374620
DIČ 2020940416
IČ DPH SK2020940416
Dátum vzniku 06 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MESTE
Strmý vŕšok 46
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 116 911 €
Zisk -22 496 €
Aktíva 48 847 €
Vlastný kapitál 6 953 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,167
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,286
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,286
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,286
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,823
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,531
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,531
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,292
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,435
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,857
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,058
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,058
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,167
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,543
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 8,146
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 8,146
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,532
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 35,910
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -44,442
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,496
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,710
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 729
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 729
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,054
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,726
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,726
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,651
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,198
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,263
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,016
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,200
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,927
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,927
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 115,916
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 116,911
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 115,916
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 995
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 136,259
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 54,993
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,718
D. Služby (účtová skupina 51) 10,843
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,653
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,255
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,641
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,757
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 197
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,027
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,027
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,828
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,348
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,362
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 36
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 36
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,224
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 987
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 987
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,237
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,536
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374620 DIČ: 2020940416 IČ DPH: SK2020940416
 • Sídlo: MESTE, Strmý vŕšok 46, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 15.01.1999
  Štefánia Šmatlíková Strmý vŕšok 46 Bratislava 841 06 01.07.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Šmatlík 6 672 € (100%) Ševčenkova 29 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2010Nové sidlo:
   Strmý vŕšok 46 Bratislava 841 06
   06.10.2010Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   19.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Šmatlíková Strmý vŕšok 46 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2005
   18.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefánia Šmatlíková Strmá vŕšok 46 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2005
   01.07.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefánia Šmatlíková Strmá vŕšok 46 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2005
   30.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   06.07.1994Nové obchodné meno:
   MESTE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia
   počítačová grafika
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, oprava, montáž a údržba spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava