Vytvoriť faktúru

SPOT Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPOT Slovakia
IČO 31374751
DIČ 2020881962
Dátum vzniku 23 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPOT Slovakia
Na Revíne 11
83101
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 2 752 €
Vlastný kapitál -18 806 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,752
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,752
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,743
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,780
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,780
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,752
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,806
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -25,777
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,777
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,558
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,558
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,960
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,960
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4220495.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374751 DIČ: 2020881962
 • Sídlo: SPOT Slovakia, Na Revíne 11, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Gireth Družstevná 16 Svätý Jur 900 21 09.11.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Gireth 1 660 € (25%) Družstevná 16 Svätý Jur 900 21
  PhDr. Elena Girethová 1 660 € (25%) Bratislava 831 01
  Emil Havelka 3 320 € (50%) Praha 5 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Igor Gireth Družstevná 16 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Gireth Družstevná 16 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 09.11.1999
   29.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.11.1999
   24.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 09.11.1999
   23.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   07.12.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Elena Girethová Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   06.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Doc. Ing. Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava
   04.03.1999Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   Emil Havelka Tunelářu 295 Praha 5 Česká republika
   03.03.1999Zrušeny spoločníci:
   SPOT s.r.o. Na Nívách 16/1043 Praha 4 Česká republika
   Doc. Ing. Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava
   23.06.1994Nové obchodné meno:
   SPOT Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na Revíne 11 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   SPOT s.r.o. Na Nívách 16/1043 Praha 4 Česká republika
   Doc. Ing. Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc. Ing. Igor Gireth Na Revíne 11 Bratislava