Vytvoriť faktúru

METHERM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno METHERM
Stav Zrušená
IČO 31374778
DIČ 2020353610
IČ DPH SK2020353610
Dátum vzniku 23 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METHERM
Lietavská 9
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 242 €
Zisk 35 332 €
Aktíva 329 868 €
Vlastný kapitál 83 760 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263828349
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 314,703
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 291,348
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 291,348
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 178,052
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 113,296
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,014
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,816
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,816
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,816
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,198
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 218
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,980
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 341
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 341
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 314,703
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,127
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,307
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 94,824
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 97,618
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,794
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,332
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,956
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 85,470
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 85,324
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 146
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 87,486
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 169
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 81,755
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,562
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,620
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,620
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 55,440
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 57,242
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,440
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,802
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,913
D. Služby (účtová skupina 51) 693
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,422
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,912
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,912
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 886
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,329
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,747
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,032
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,925
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,925
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,031
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 45,298
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,966
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,966
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,332
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.11.2016
 • IČO:31374778 DIČ: 2020353610 IČ DPH: SK2020353610
 • Sídlo: METHERM, Lietavská 9, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.10.2016Zrušené obchodné meno:
   METHERM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lietavská 9 Bratislava 851 06
   07.09.2004Nové sidlo:
   Lietavská 9 Bratislava 851 06
   23.06.1994Nové obchodné meno:
   METHERM, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným