Vytvoriť faktúru

BILANC AUDÍT SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BILANC AUDÍT SLOVAKIA
IČO 31374948
DIČ 2020302812
IČ DPH SK2020302812
Dátum vzniku 16 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BILANC AUDÍT SLOVAKIA
Stará Vajnorská 6
83262
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 114 152 €
Zisk 4 675 €
Aktíva 39 566 €
Vlastný kapitál 29 016 €
Kontaktné informácie
Email kozak@max.sknet.sk
Phone(s) 0903450264
Mobile phone(s) +421903450262, +421903450264, +421911450202, 0903450264
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 43,388
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,823
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,122
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 650
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 650
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,472
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,701
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,117
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,584
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,565
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,465
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,100
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,388
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,691
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 21,712
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 21,712
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,675
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,697
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,931
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,931
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,196
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 319
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 319
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,725
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 969
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,983
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,047
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 153
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 570
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 570
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 114,152
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 114,152
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 114,152
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,827
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,002
D. Služby (účtová skupina 51) 45,616
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 55,008
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 38,600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,884
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,524
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 276
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,704
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,629
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,325
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,534
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 46
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,284
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,609
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,609
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,675
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374948 DIČ: 2020302812 IČ DPH: SK2020302812
 • Sídlo: BILANC AUDÍT SLOVAKIA, Stará Vajnorská 6, 83262, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava 10.11.1999
  Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava 831 03 23.07.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Kozák 3 320 € (50%) Fedákova 14 Bratislava
  Ing. Vladimír Matyó 3 320 € (50%) Riazanská 83 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.08.2012Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.07.2012
   09.08.2012Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 68 Bratislava 821 05
   20.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   10.11.1999Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 68 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   09.11.1999Zrušené sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   13.07.1995Nové sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie, príprava a organizovanie školení
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 2 Bratislava 811 06
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   BILANC AUDÍT SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sládkovičova 2 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava