Vytvoriť faktúru

MARTINENGO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARTINENGO
Stav Zrušená
IČO 31374972
DIČ 2020302746
IČ DPH SK2020302746
Dátum vzniku 11 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARTINENGO
90085
Vištuk
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 438 €
Zisk -2 592 €
Aktíva 71 543 €
Vlastný kapitál 21 973 €
Kontaktné informácie
Email info@martinengo.net
Phone(s) 0905651097
Mobile phone(s) +421905651097, 0905651097
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,666
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,647
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,647
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,954
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,693
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,842
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 36
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 36
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,793
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,793
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,793
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,013
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,006
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 177
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,666
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,712
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,592
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,954
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,609
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,609
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,045
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 69
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,207
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,769
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,438
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,438
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,438
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,601
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,166
D. Služby (účtová skupina 51) 2,612
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,683
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,385
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,192
4. Sociálne náklady (527, 528) 106
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 531
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,609
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,609
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,163
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,660
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 469
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 469
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -469
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,632
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,592
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.07.2016
 • IČO:31374972 DIČ: 2020302746 IČ DPH: SK2020302746
 • Sídlo: MARTINENGO, 90085, Vištuk
 • Dátum vzniku: 11 Júla 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.07.2016Zrušené obchodné meno:
   MARTINENGO spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   200 Vištuk 900 85
   06.09.1999Nové sidlo:
   200 Vištuk 900 85
   11.07.1994Nové obchodné meno:
   MARTINENGO spol. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným