Vytvoriť faktúru

VILE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VILE
IČO 31375260
DIČ 2020333931
IČ DPH SK2020333931
Dátum vzniku 22 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VILE
Hraničná 3
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 236 210 €
Zisk -6 244 €
Aktíva 55 121 €
Vlastný kapitál 12 225 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243426891
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 49,735
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,092
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,092
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,092
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,981
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,845
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,845
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,205
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,205
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,205
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,931
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37,182
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -251
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 662
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 662
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,735
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,982
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,923
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,923
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,244
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,753
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 448
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 448
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 13,798
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,156
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,521
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,521
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,743
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,030
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,862
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,051
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 236,210
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 236,210
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 236,210
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 239,339
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 156,261
D. Služby (účtová skupina 51) 44,632
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,087
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,942
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,034
4. Sociálne náklady (527, 528) 111
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 693
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,080
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,080
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,586
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,129
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,317
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,065
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,492
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,492
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 573
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,065
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,194
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,050
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,050
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,244
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375260 DIČ: 2020333931 IČ DPH: SK2020333931
 • Sídlo: VILE, Hraničná 3, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Robert Homola Sklenárova 22 Bratislava 10.04.2000
  JUDr. Věra Homolová Rezedova 4 Bratislava 10.04.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Robert Homola 5 311 € (80%) Sklenárova 22 Bratislava
  JUDr. Věra Homolová 1 328 € (20%) Rezedova 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.04.2000Nové sidlo:
   Hraničná 3 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie a poradenstvo všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   polygrafická výroba
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Robert Homola Sklenárova 22 Bratislava
   JUDr. Věra Homolová Rezedova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Homola Sklenárova 22 Bratislava
   JUDr. Věra Homolová Rezedova 4 Bratislava
   09.04.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 19 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie a poradenstvo všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   19.12.1995Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie a poradenstvo všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   18.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   VILE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 19 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava