Vytvoriť faktúru

ALUWIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALUWIN
IČO 31375324
DIČ 2020353566
IČ DPH SK2020353566
Dátum vzniku 22 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALUWIN
Kapicova 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 476 228 €
Zisk -47 055 €
Aktíva 840 222 €
Vlastný kapitál 71 906 €
Kontaktné informácie
Email aluwin@aluwin.sk
Webová stránka http://www.aluwin.sk
Phone(s) +421262412331
Fax(es) 0262247195
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 806,520
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 61,420
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,420
2. Stavby (021) - /081, 092A/ -4,193
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 56,798
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,507
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 4,308
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 703,021
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 39,201
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,201
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 422,898
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 416,979
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 416,979
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,696
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -4,777
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 164,328
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 164,328
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,594
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 73,866
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,728
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 42,079
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 34,766
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 7,313
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 806,520
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,851
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 24,404
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 29,237
2. Ostatné fondy (427, 42X) 29,237
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,626
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 120,524
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -108,898
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,055
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 776,167
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -1,400
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -1,400
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 767,140
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 636,872
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 636,872
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 98,143
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -5,814
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,769
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,532
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,638
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,427
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,427
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,502
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 773
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 460,228
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 476,228
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 989
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 458,562
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 677
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 541,483
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 334,431
D. Služby (účtová skupina 51) 78,132
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 119,763
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 87,999
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,450
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,314
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,186
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,861
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,861
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,110
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -65,255
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,665
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37,411
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 53
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 37,357
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,211
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 340
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 340
O. Kurzové straty (563) 320
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,551
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 18,200
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -47,055
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,055
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375324 DIČ: 2020353566 IČ DPH: SK2020353566
 • Sídlo: ALUWIN, Kapicova 1, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľubomír Kotleba riaditeľ Kapicova 1 Bratislava 22.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľubomír Kotleba 6 639 € (100%) Kapicova 1 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1994 Skončenie funkcie: 05.05.2003
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1994
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1994 Skončenie funkcie: 05.05.2003
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Čumová Šintavská 6 Bratislava 851 05
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dagmar Čumová - 1. nám. riaditeľa Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   ALUWIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom náradia a nástrojov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba plastových okien
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Čumová Šintavská 6 Bratislava 851 05
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dagmar Čumová - 1. nám. riaditeľa Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava