Vytvoriť faktúru

LUMA OBJEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LUMA OBJEKT
IČO 31375341
DIČ 2020320060
IČ DPH SK2020320060
Dátum vzniku 22 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUMA OBJEKT
Tomášikova 28
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 298 €
Zisk 8 655 €
Aktíva 14 236 €
Vlastný kapitál 7 737 €
Kontaktné informácie
Email office@lumaobjekt.sk
Phone(s) 0255649033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,819
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,790
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,928
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,110
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,110
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 818
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 862
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 862
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 29
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 29
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,819
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,392
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 98
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 775
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 775
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 225
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,846
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,621
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,655
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,427
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,294
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,024
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,024
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,829
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,441
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 133
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,299
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,298
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,298
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,146
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,714
D. Služby (účtová skupina 51) 1,432
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,152
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,152
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 56
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,096
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,441
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,441
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,655
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375341 DIČ: 2020320060 IČ DPH: SK2020320060
 • Sídlo: LUMA OBJEKT, Tomášikova 28, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Čizmazia Brečtanova 2 Bratislava 831 01 27.11.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Čizmazia 6 639 € (100%) Brečtanova 2 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.11.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čizmazia Brečtanova 2 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čizmazia Brečtanova 2 Bratislava 831 01
   26.11.2008Zrušené sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 826 18
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Čizmazia Jánoškova 4 Bratislava 831 03
   Karol Ozimy J. Smreka 9 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čizmazia Jánoškova 4 Bratislava 831 03
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čizmazia Jánoškova 4 Bratislava 831 03
   Karol Ozimy J. Smreka 9 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čizmazia Jánoškova 4 Bratislava 831 03
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Čizmazia Jánoškova 4 Bratislava 831 03
   Karol Ozimy J. Smreka 9 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Čizmazia Jánoškova 4 Bratislava 831 03
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   LUMA OBJEKT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 826 18
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť pri tvorbe interiéru
   zriaďovanie poplašných zariadení
   vypracovávanie bezpečnostných analýz a komplexného riešenia poplašných zariadení
   konzultačná a školiaca činnosť v oblasti poplašných zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Čizmazia Jánoškova 4 Bratislava 831 03
   Karol Ozimy J. Smreka 9 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Čizmazia Jánoškova 4 Bratislava 831 03