Vytvoriť faktúru

BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
IČO 31375499
DIČ 2020337220
IČ DPH SK2020337220
Dátum vzniku 25 Júla 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
Stará Vajnorská cesta 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 €
Zisk -32 456 €
Aktíva 2 584 070 €
Vlastný kapitál -226 880 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244257142, 0249102811, 0249102816, 0249102817
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,983,034
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,780,973
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,780,973
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,780,973
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 202,061
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 201,241
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 174,858
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,858
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 26,383
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 148
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 148
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 672
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 616
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,983,034
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 63,024
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 45,484
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 45,484
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,087
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,087
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 2,093,338
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2,093,338
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,052,429
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 135,011
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,187,440
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,456
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,920,010
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 647,519
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,226
12. Odložený daňový záväzok (481A) 646,293
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,097,633
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 413,554
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 413,554
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 968
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,683,055
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 174,858
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 174,858
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,079
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,660
D. Služby (účtová skupina 51) 615
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,735
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 1,392
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 343
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 69
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,055
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,275
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,442
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,027
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,027
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 415
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,442
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -20,497
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,959
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 10,999
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,456
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375499 DIČ: 2020337220 IČ DPH: SK2020337220
 • Sídlo: BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE, Stará Vajnorská cesta 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anna Šándorová predseda Dorastenecká 5 Bratislava 831 07 25.08.2008
  JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc podpredseda Brusnicová 29 Bratislava 831 01 25.08.2008
  Ing. Jozef Bujna člen Svetlá 1 Bratislava 811 02 25.08.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.10.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc - podpredseda Brusnicová 29 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.08.2008
   05.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc - podpredseda Hlaváčiková 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.08.2008
   31.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Anna Šándorová - predseda Dorastenecká 5 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 25.08.2008
   Ing. Jozef Bujna - člen Svetlá 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 25.08.2008
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc - podpredseda Hlaváčiková 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.08.2008
   30.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bujna - predseda predstavenstva Svetlá ul. 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.08.2002
   Anna Šándorová - člen predstavenstva Dorastenecká ul. 5 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 19.08.2002
   JUDr. Mikuláš Trstenský - podpredseda predstavenstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.08.2004
   17.11.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mikuláš Trstenský - podpredseda predstavenstva Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.08.2004
   16.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý - podpredseda predstavenstva Dolnomajerská 3 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 19.08.2002
   08.10.2002Nové obchodné meno:
   BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE, a.s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna - predseda predstavenstva Svetlá ul. 1 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.08.2002
   Ing. Jozef Černý - podpredseda predstavenstva Dolnomajerská 3 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 19.08.2002
   Anna Šándorová - člen predstavenstva Dorastenecká ul. 5 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 19.08.2002
   07.10.2002Zrušené obchodné meno:
   BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE, a.s. /BPS, a.s. v skratke/
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 832 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna - predseda predstavenstva Svetlá 1 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   Ing. Jozef Černý - podpredseda predstavenstva Dolnomajerská 1223/3 Sereď 926 01 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   Anna Šándorová - člen predstavenstva Dorastenecká 5 Bratislava 831 07 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   17.01.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí-leasing
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.01.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nákladných vozidiel
   prechodné ubytovanie
   verejná cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie obchodu
   výroba elektrorozvádzačov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.10.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Černý - podpredseda predstavenstva Dolnomajerská 1223/3 Sereď 926 01 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   09.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bernát - člen predstavenstva Bodnianska 21 Bratislava 821 07
   JUDr. Milan Masaryk - člen predstavenstva Nezábudkova 36 Bratislava 821 01
   Ing. Alexander Uhlík - člen predstavenstva Pri Kríž 1097/16 Bratislava 842 02
   16.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bernát - člen predstavenstva Bodnianska 21 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Bujna - predseda predstavenstva Svetlá 1 Bratislava 811 02 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   JUDr. Milan Masaryk - člen predstavenstva Nezábudkova 36 Bratislava 821 01
   Anna Šándorová - člen predstavenstva Dorastenecká 5 Bratislava 831 07 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   Ing. Alexander Uhlík - člen predstavenstva Pri Kríž 1097/16 Bratislava 842 02
   15.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bernát Bodnianska 21 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Bujna Svetlá 1 Bratislava 811 02
   JUDr. Milan Masaryk - predseda Nezábudkova 36 Bratislava 821 01
   Anna Šándorová Dorastenecká 5 Bratislava 831 07
   Ing. Alexander Uhlík Pri Kríž 1097/16 Bratislava 842 02
   07.05.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom obrábacích strojov a zariadení
   prenájom nákladných vozidiel
   prechodné ubytovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bernát Bodnianska 21 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Bujna Svetlá 1 Bratislava 811 02
   JUDr. Milan Masaryk - predseda Nezábudkova 36 Bratislava 821 01
   Anna Šándorová Dorastenecká 5 Bratislava 831 07
   Ing. Alexander Uhlík Pri Kríž 1097/16 Bratislava 842 02
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna - predseda Svetlá 4220/1 Bratislava
   Ondrej Duda - člen Rovniakova 18 Bratislava
   JUDr. Milan Masaryk - člen Nezábudkova 812/36 Bratislava
   Anton Mihale - člen Sokolská 34 Ivanka pri Dunaji
   Pavel Pavelek - člen Cabanova 9 Bratislava
   Štefan Školník - člen Čajskovského 30 Trnava
   Ing. Alexander Uhlík - podpredseda Pri Kríž 1097/16 Bratislava
   25.07.1994Nové obchodné meno:
   BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE, a.s. /BPS, a.s. v skratke/
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 4 Bratislava 832 55
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a zariadení pre potravinársky priemysel a poľnohospodársku prvovýrobu vrátane náhradných dielov a GO a montážna a servisná činnosť
   výroba fólie a výrobkov z plastov
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   verejná cestná nákladná doprava
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie obchodu
   výroba elektrorozvádzačov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Bujna - predseda Svetlá 4220/1 Bratislava
   Ondrej Duda - člen Rovniakova 18 Bratislava
   JUDr. Milan Masaryk - člen Nezábudkova 812/36 Bratislava
   Anton Mihale - člen Sokolská 34 Ivanka pri Dunaji
   Pavel Pavelek - člen Cabanova 9 Bratislava
   Štefan Školník - člen Čajskovského 30 Trnava
   Ing. Alexander Uhlík - podpredseda Pri Kríž 1097/16 Bratislava