Vytvoriť faktúru

ALLEDO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALLEDO
IČO 31375502
DIČ 2020882039
IČ DPH SK2020882039
Dátum vzniku 19 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALLEDO
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 215 911 €
Zisk 996 €
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,749
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,111
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,217
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,264
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,750
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,559
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 218,904
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -228,168
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,598
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,309
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,835
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,722
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 892
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,221
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 149
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,325
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 215,911
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 911
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 215,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 213,884
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,429
C. Služby (účtová skupina 51) 2,350
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 61
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,543
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 203,267
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,027
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,868
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 71
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,956
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 996
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.09.2016