Vytvoriť faktúru

F.G.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.G.S.
IČO 31375529
DIČ 2020353588
IČ DPH SK2020353588
Dátum vzniku 25 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.G.S.
Šancova 3/A
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 66 488 €
Zisk -8 801 €
Aktíva 1 615 €
Vlastný kapitál -38 906 €
Kontaktné informácie
Email info@menurestaurant.sk
Webová stránka http://www.menurestaurant.sk
Mobile phone(s) +421905649802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,831
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,253
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,834
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -3,417
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,831
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -47,706
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 398
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -45,942
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,801
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,537
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 198
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,552
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 42,298
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,182
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,023
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,384
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,709
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,465
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,024
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 66,488
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 66,473
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 72,335
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,174
C. Služby (účtová skupina 51) 27,933
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,468
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,760
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,847
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,366
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,994
M. Nákladové úroky (562) 1,296
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 698
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,994
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,841
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375529 DIČ: 2020353588 IČ DPH: SK2020353588
 • Sídlo: F.G.S., Šancova 3/A, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zuzana Šuchová Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07 25.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zuzana Šuchová 3 319 € (50%) Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07
  Ing. Peter Dojkov Michajlov 3 319 € (50%) Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.10.2010Nové sidlo:
   Šancova 3/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 25.07.1994
   Zuzana Šuchová Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 25.07.1994
   08.10.2010Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 27 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Topoľčianska 27 Bratislava
   Zuzana Šuchová Družicová 6 Bratislava
   28.05.2010Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07
   Zuzana Šuchová Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07
   27.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Topoľčianska 27 Bratislava
   Zuzana Šuchová Družicová 6 Bratislava
   25.07.1994Nové obchodné meno:
   F.G.S., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 27 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živ- nosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   servis a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Topoľčianska 27 Bratislava
   Zuzana Šuchová Družicová 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Topoľčianska 27 Bratislava
   Zuzana Šuchová Družicová 6 Bratislava