Vytvoriť faktúru

NYBRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NYBRA
IČO 31375669
DIČ 2020346119
IČ DPH SK2020346119
Dátum vzniku 21 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NYBRA
Československých tankistov 83
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 994 403 €
Zisk 336 472 €
Aktíva 812 515 €
Vlastný kapitál 713 226 €
Kontaktné informácie
Email demeter.dusan@gmail.com
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,153,125
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 307,553
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 271,579
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 34,138
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,526
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 218,915
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 35,974
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 35,974
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 843,238
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 90,726
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 86,178
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,178
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,548
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 752,512
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 104,878
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 647,634
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,334
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,334
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,153,125
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 972,084
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,951
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,951
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 69,017
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,200
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,200
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 82,481
2. Ostatné fondy (427, 42X) 82,481
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 470,963
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 470,963
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 336,472
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,041
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 509
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 509
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 180,532
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 156,759
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,759
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,138
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 597
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,038
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 994,403
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 990,337
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 870
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,196
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 561,942
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 141,116
D. Služby (účtová skupina 51) 297,230
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,317
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,331
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,986
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,302
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 91,451
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 91,451
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,526
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 432,461
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 551,991
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 57
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 57
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,140
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,140
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,083
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 431,378
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 94,906
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 94,906
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 336,472
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375669 DIČ: 2020346119 IČ DPH: SK2020346119
 • Sídlo: NYBRA, Československých tankistov 83, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Demeter Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 27 21.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Demeter 11 950 € (100%) Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 27
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 21.07.1994
   16.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ladislav Korček 11 Holbrook Lane Briarcliff Manor New York 105 10 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava Vznik funkcie: 21.07.1994
   28.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava Vznik funkcie: 21.07.1994
   27.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   11.01.2002Nové sidlo:
   Československých tankistov 83 Bratislava 841 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   10.01.2002Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   18.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   17.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   26.10.1999Nové sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   upratovacie práce
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Pribišova 37 Bratislava 841 05
   18.03.1998Nové sidlo:
   Pribišova 37 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   Ladislav Korček 11 Holbrook Lane Briarcliff Manor New York 105 10 USA
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   17.03.1998Zrušené sidlo:
   Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Berta Hanulova 27 Bratislava
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava
   Ladislav Korček Holbrook Lane Briarcliff Manor 11 New York 105 10 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava
   19.06.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   21.07.1994Nové obchodné meno:
   NYBRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   výroba stavebných bezcementových hmôt
   Noví spoločníci:
   Ivan Berta Hanulova 27 Bratislava
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava
   Ladislav Korček Holbrook Lane Briarcliff Manor 11 New York 105 10 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava