Vytvoriť faktúru

Štúdio RESI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Štúdio RESI
IČO 31375723
DIČ 2020329817
IČ DPH SK2020329817
Dátum vzniku 14 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Štúdio RESI
Hrušovská 2
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 033 €
Zisk 74 €
Aktíva 11 486 €
Vlastný kapitál -25 093 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243191035, +421243191037, +421243191038
Fax(es) 0243191035
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,008
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 554
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,553
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,008
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,018
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -32,063
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 74
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,026
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 166
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,550
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,193
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,235
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 31,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,033
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,104
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 929
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,849
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 8,206
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,650
C. Služby (účtová skupina 51) 1,026
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 845
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,184
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,151
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 150
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -150
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,034
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 74
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375723 DIČ: 2020329817 IČ DPH: SK2020329817
 • Sídlo: Štúdio RESI, Hrušovská 2, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02 14.07.1994
  Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07 14.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Adriana Szabová 3 319 € (50%) Súmračná 10 Bratislava 821 02
  Peter Szabo 3 319 € (50%) Hrušovská 2 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť - návrh a výroba reklamných nápisov, emblémov a propagačných materiálov, grafické spracovanie tlačív v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť-vydávanie, rozširovanie a predaj neperiodických publikácií, brožúr a kníh
   prenájom motorových vozidiel a prívesných vozíkov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   17.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť, návrh a výroba reklamných nápisov, emblémov a propagačných materiálov, grafické spracovanie tlačív v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť - vydávanie, rozširovanie a predaj neperiodických publikácii, brožúr a kníh
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   14.07.1994Nové obchodné meno:
   Štúdio RESI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť, návrh a výroba reklamných nápisov, emblémov a propagačných materiálov, grafické spracovanie tlačív v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť - vydávanie, rozširovanie a predaj neperiodických publikácii, brožúr a kníh
   Noví spoločníci:
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07