Vytvoriť faktúru

MOSTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MOSTA
IČO 31375740
DIČ 2020353577
IČ DPH SK2020353577
Dátum vzniku 27 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOSTA
Blagoevova 28
85105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -19 310 €
Aktíva 214 179 €
Vlastný kapitál 197 515 €
Kontaktné informácie
Email sagath_mosta@ics.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 175,147
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 173,469
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 173,469
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 62,731
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 110,738
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,411
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,411
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 161
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,250
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 267
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 267
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 175,147
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 174,706
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 187,377
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 187,377
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,310
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 441
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 441
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,721
D. Služby (účtová skupina 51) 718
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,916
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,820
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,820
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 267
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,721
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -718
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 109
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 109
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,830
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375740 DIČ: 2020353577 IČ DPH: SK2020353577
 • Sídlo: MOSTA, Blagoevova 28, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava 04.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Šagáth 3 319 € (100%) Haburská 17 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   04.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   03.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   03.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   02.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   MOSTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Blagoevova 28 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie v odbore inžinierskych stavieb
   projektovanie v odbore pozemných stavieb
   statika
   prehliadky a posudky inžinierskych stavieb
   poradenské a konzultačné služby v odbore inžinierskych stavieb
   technický dozor stavieb
   poskytovanie software
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Brliť Smolenická 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Šagáth Haburská 17 Bratislava