Vytvoriť faktúru

S.O.F. HERCEG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.O.F. HERCEG
IČO 31375758
DIČ 2020353665
IČ DPH SK2020353665
Dátum vzniku 19 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.O.F. HERCEG
Slovnaftská ul. 102
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 317 964 €
Zisk 103 578 €
Aktíva 2 110 800 €
Vlastný kapitál 1 744 940 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,751,666
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,293,845
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,293,845
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 383,717
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 783,387
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 126,741
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,454,388
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 23,253
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,253
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,498
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 6,498
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,129,285
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,025,751
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,025,751
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 94,992
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,001
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,541
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 295,352
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,041
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 290,311
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,433
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,433
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,751,666
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,743,046
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 119,381
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 852
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 852
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 144,659
2. Ostatné fondy (427, 42X) 144,659
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,367,936
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,367,936
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 103,578
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,008,620
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,478
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 11,849
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,629
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 89
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 89
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 985,581
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 596,910
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 596,910
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 244,823
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,219
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,601
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,961
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,795
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 272
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,472
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,313
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,317,964
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,317,964
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,299,879
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 13,102
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,983
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,182,268
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 405,843
D. Služby (účtová skupina 51) 1,315,652
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 320,647
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 228,575
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 80,642
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,430
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,008
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 101,486
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 101,486
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -134
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,766
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 135,696
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 591,486
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 167
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 167
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 167
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,187
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 367
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 367
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,820
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,020
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 133,676
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 30,098
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 30,124
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -26
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 103,578
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375758 DIČ: 2020353665 IČ DPH: SK2020353665
 • Sídlo: S.O.F. HERCEG, Slovnaftská ul. 102, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 19.07.1994
  JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 19.07.1994
  Ing. Miloš Jančina Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10 19.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anton Herceg 2 258 € (34%) Suchá 4/E Bratislava 831 01
  JUDr. Zuzana Hercegová 2 191 € (33%) Suchá 4/E Bratislava 831 01
  Ing. Miloš Jančina 2 191 € (33%) Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.11.2014Nové sidlo:
   Slovnaftská ul. 102 A/12314 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Jančina Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 19.07.1994
   31.10.2014Zrušené sidlo:
   Holíčska 23 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   07.09.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   19.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   18.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07
   19.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01
   18.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Vančurova 45 Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Vančurova 45 Bratislava 831 01
   21.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Vančurova 45 Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Vančurova 45 Bratislava 831 01
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07
   20.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01
   Ing. Miloš Jančina Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   S.O.F. HERCEG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 23 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   nákup a predaj stavebného a priemyselného tovaru
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava