Vytvoriť faktúru

KABRA BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KABRA BRATISLAVA
IČO 31375774
DIČ 2020308422
IČ DPH SK2020308422
Dátum vzniku 19 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KABRA BRATISLAVA
Obchodná 66
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 637 €
Zisk -4 107 €
Aktíva 1 282 638 €
Vlastný kapitál 55 016 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903755660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,302,224
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,735
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,735
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,735
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,300,076
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,291,781
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,291,781
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,798
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,798
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 109
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,388
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,757
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 631
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 413
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 413
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,302,224
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,528
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,077
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,077
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,364
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,364
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,107
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,244,696
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,417
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,307
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,110
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,242,279
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,210
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,210
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,214,517
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,080
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 827
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,232
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 75,637
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 75,637
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 75,457
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,842
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,952
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 883
D. Služby (účtová skupina 51) 32,214
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,896
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,066
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,711
4. Sociálne náklady (527, 528) 119
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,611
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,611
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,198
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,205
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,408
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 902
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 902
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -902
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,107
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375774 DIČ: 2020308422 IČ DPH: SK2020308422
 • Sídlo: KABRA BRATISLAVA, Obchodná 66, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06 05.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lush Toplanaj 33 194 € (100%) Obchodná 66 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2008Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   22.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   12.08.2004Nové sidlo:
   Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.08.2004
   11.08.2004Zrušené sidlo:
   Gorazdova 45 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Orlický Gorazdova 45 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.07.1994
   26.03.2004Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Orlický Gorazdova 45 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.07.1994
   25.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Orlická Lubinská 30 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 09.09.1998 Skončenie funkcie: 12.02.2004
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   09.09.1998Nové sidlo:
   Gorazdova 45 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Orlická Lubinská 30 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 09.09.1998 Skončenie funkcie: 12.02.2004
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   08.09.1998Zrušené sidlo:
   Kráľovské údolie 3 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava
   29.01.1996Nové sidlo:
   Kráľovské údolie 3 Bratislava 811 02
   28.01.1996Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   KABRA BRATISLAVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovarov za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava