Vytvoriť faktúru

atelier MOLNÁR - PERÁČEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno atelier MOLNÁR - PERÁČEK
IČO 31375812
DIČ 2020346152
IČ DPH SK2020346152
Dátum vzniku 18 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo atelier MOLNÁR - PERÁČEK
Bukovinská 14
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 859 €
Zisk -49 225 €
Aktíva 67 545 €
Vlastný kapitál -25 281 €
Kontaktné informácie
Email molnar.peracek@gmail.com
Phone(s) 0239021443
Mobile phone(s) 0905624586, 0905624587
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,879
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 651
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,161
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,067
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 27,879
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -74,506
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -32,584
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -49,225
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,385
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,721
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 406
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 91,795
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,278
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,080
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,109
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 83,328
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,463
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 52,859
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 52,673
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 186
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 101,077
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,936
C. Služby (účtová skupina 51) 35,990
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 56,833
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 638
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,680
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -48,218
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,747
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 49
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -46
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -48,264
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -49,225
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375812 DIČ: 2020346152 IČ DPH: SK2020346152
 • Sídlo: atelier MOLNÁR - PERÁČEK, Bukovinská 14, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Ľubomír Peráček Suché Miesto 1825/52A Chorvátsky Grob 900 25 18.07.1994
  Ing.arch. Juraj Molnár Bukovinská 7340/14 Bratislava - Rača 831 06 18.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Ľubomír Peráček 3 319 € (50%) Suché Miesto 1825/52A Chorvátsky Grob 900 25
  Ing.arch. Juraj Molnár 3 319 € (50%) Bukovinská 7340/14 Bratislava - Rača 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.05.2012Nové obchodné meno:
   atelier MOLNÁR - PERÁČEK s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bukovinská 14 Bratislava 831 06
   21.05.2012Zrušené obchodné meno:
   A & D STUDIO, s.r.o. - v skratke ARCHITEKTÚRA & DESIGN STUDIO, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Martinengova 38 Bratislava 811 02
   08.02.2011Nové sidlo:
   Martinengova 38 Bratislava 811 02
   07.02.2011Zrušené sidlo:
   Tilgnerova 13 Bratislava 841 04
   20.12.2005Nové sidlo:
   Tilgnerova 13 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Juraj Molnár Bukovinská 7340/14 Bratislava - Rača 831 06
   Ing.arch. Ľubomír Peráček Suché Miesto 1825/52A Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Ľubomír Peráček Suché Miesto 1825/52A Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 18.07.1994
   Ing.arch. Juraj Molnár Bukovinská 7340/14 Bratislava - Rača 831 06 Vznik funkcie: 18.07.1994
   19.12.2005Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava 2 821 08
   Ing.arch. Ľubomír Peráček H. Meličkovej 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava 2 821 08 Vznik funkcie: 18.07.1994
   Ing.arch. Ľubomír Peráček H. Meličkovej 9 Bratislava Vznik funkcie: 18.07.1994
   08.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava 2 821 08 Vznik funkcie: 18.07.1994
   Ing.arch. Ľubomír Peráček H. Meličkovej 9 Bratislava Vznik funkcie: 18.07.1994
   07.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava 2 821 08
   Ing.arch. Ľubomír Peráček H. Meličkovej 9 Bratislava
   24.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava 2 821 08
   23.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava
   03.03.1999Noví spoločníci:
   Ing.arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava 2 821 08
   Ing.arch. Ľubomír Peráček H. Meličkovej 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Peráček H. Meličkovej 9 Bratislava
   02.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava
   Ing. arch. Ľubomír Peráček H. Meličkovej 9 Bratislava
   Ing. arch. Milan Škorupa Mesačná 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava
   Ing. arch. Ľubomír Peráček H. Meličkovej 9 Bratislava
   Ing. arch. Milan Škorupa Mesačná 11 Bratislava
   18.07.1994Nové obchodné meno:
   A & D STUDIO, s.r.o. - v skratke ARCHITEKTÚRA & DESIGN STUDIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 9 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   činnosť realitnej kancelárie
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   predaj a nákup v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie colných a konsignačných skladov
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   návrh a realizácia interiérov
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava
   Ing. arch. Ľubomír Peráček H. Meličkovej 9 Bratislava
   Ing. arch. Milan Škorupa Mesačná 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Juraj Molnár Dohnányho 4 Bratislava
   Ing. arch. Ľubomír Peráček H. Meličkovej 9 Bratislava
   Ing. arch. Milan Škorupa Mesačná 11 Bratislava