Vytvoriť faktúru

FUTURE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FUTURE
IČO 31375847
DIČ 2020302867
IČ DPH SK2020302867
Dátum vzniku 15 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FUTURE
Björnsonova 10
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 559 €
Zisk 3 222 €
Aktíva 60 236 €
Vlastný kapitál 57 740 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903183725
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 61,989
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 532
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,679
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 61,989
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 60,962
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,760
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 49,341
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,222
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,027
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,027
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 50
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 977
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,559
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,450
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 109
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,404
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,231
C. Služby (účtová skupina 51) 3,058
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 77
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,155
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,161
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 956
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 956
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -956
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,199
P. Daň z príjmov (591, 595) 977
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015