Vytvoriť faktúru

EZIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EZIS
IČO 31375863
DIČ 2020302834
IČ DPH SK2020302834
Dátum vzniku 15 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EZIS
Schillerova 15
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 841 €
Zisk -4 290 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903939377, +421903766233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,997
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,997
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,532
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) -1,347
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,167
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,152
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 72
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,164
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -115,864
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,485
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -121,698
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,290
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 161,028
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 128,060
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 67,822
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,222
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,016
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,968
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 46,841
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,099
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 45,742
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 46,720
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,461
C. Služby (účtová skupina 51) 11,772
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,755
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 580
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,347
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,805
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 121
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,608
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,451
M. Nákladové úroky (562) 3,229
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 222
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,451
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,330
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31375863 DIČ: 2020302834 IČ DPH: SK2020302834
 • Sídlo: EZIS, Schillerova 15, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava 16.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jaroslav Žember 6 639 € (100%) Schillerova 15 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.03.2011Nové sidlo:
   Schillerova 15 Bratislava 811 04
   17.03.2011Zrušené sidlo:
   Zochova 16 Bratislava 811 03
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava
   20.04.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   masérske služby
   15.07.1994Nové obchodné meno:
   EZIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 16 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie - inžinierské, bytové, občianske a dopravné stavby
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava