Vytvoriť faktúru

STANDARDING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno STANDARDING
IČO 31375871
DIČ 2020882083
IČ DPH SK2020882083
Dátum vzniku 14 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STANDARDING
Slatinská 5025/32
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 972 €
Zisk -3 070 €
Aktíva 97 827 €
Vlastný kapitál 9 911 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948366396
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,447
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,796
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,763
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 35,447
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,841
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 595
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 2,344
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,070
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,606
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,606
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,027
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,388
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,191
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 15,972
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,194
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,778
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,916
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,212
C. Služby (účtová skupina 51) 6,662
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 36
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,006
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,944
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,680
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 167
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 167
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -166
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,110
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,070
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016